Arbetet fortsätter med Malmös lokalhistoria

Stentryck med Suellska huset.

Oftast läser vi historia ur ett Stockholmsperspektiv. Malmös historia är inte den svenska. Om vi går över sundet och tittar, fungerar den danska historieskrivningen inte heller. Tillsammans,  lärare, arkivarier, historiker och arkeologer,  har vi påbörjat ett arbete med att berätta Malmös lokalhistoria från forntiden till i dag.

Vi började med 1700-tal Nya möjligheter för Malmö och 1600-tal Malmö blir svenskt för att det var relevant för de pedagoger och klasser som vi arbetade med. Någonstans skulle vi börja.

Den här terminen fortsätter vi vårt arbete med Malmös lokalhistoria knutet till platser i staden. Den här gången landar vi i Forntiden (åk 1-3) och 1800-talet Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. En hel del av det material som används i 1800-talsmaterialet är hämtat från Stadsarkivet i Malmö. Just nu finns det möjlighet för den som är intresserad av att ta del av hur man kan arbeta med arkiv i undervisningen med utgångspunkt i Finlands inbördeskrig 1918.

Fortbildningen är fredagen den 10 november klockan 13-15. Anmälan görs till Karin Sjöberg, Stadsarkivet,  karin.sjoberg@malmo.se

Inbjudan till fortbildning.