Artikel i Lärarnas Tidning om Malmös Pedagogiska kartor

Skärmavbild av Lärarnas tidning.

Läs hela artikeln här: 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/08/27/webben-visar-vagen-lektioner-utomhus

Skärmavbild av Lärarnas tidning.

 

Här hittar du Malmö stads pedagogiska kartor:

http://pedagogiskakartor.pedc.se