ASL i en digitaliserad skola – del 1

Barn skriver på tangentbord.

Med de goda förutsättningar som finns i Malmö stad för att arbeta digitalt blir tanken om att vänta med pennan och låta eleverna skriva på datorn när de utvecklar sin läsning och sitt skrivande mer och mer självklar. Att arbeta med digitala texter i svenskundervisningen redan från årskurs 1 är något som också skrivs in i Lgr11 från juni 2018. Plötsligt förväntas vi alla jobba med grundtankarna i ASL nämligen att använda datorn som verktyg i den tidiga läs och skrivundervisningen.

Vilka krav ställer då detta på oss pedagoger? Vilka kunskaper behöver vi och vilka ställningstagande behöver vi göra?

Det finns ett stort intresse för att arbeta med ASL (Att skriva sig till läsning) på skolorna i Malmö stad. Många pedagoger har med inspiration från kurser på PI startat upp ASL arbete på sina skolor och på många håll har arbetet pågått i flera år. Vi får i vårt arbete som språkutvecklare ofta uppdrag som handlar om att hålla kurser, workshops och nätverk kring ASL.

Samtidigt som ASL arbetet påbörjats och utvecklats har digitaliseringen av skolorna i Malmö stad tagit fart. Genom en stor satsning på chromebooks har många skolor nu en-till-en datorer redan från årskurs 1. Nätverket är utbyggt och genom Malmö Apps har vi tillgång till en rad verktyg som är användbara i arbetet med eleverna.

Säkerheten när det gäller att använda de digitala verktygen varierar och många pedagoger funderar över hur man på bästa sätt integrerar dem i det språkutvecklande arbetet. Vi kommer i följande blogginlägg dela våra tankar om hur vi tänker att pedagoger kan rusta sig för att kunna använda de digitala verktygen på bästa sätt i sin undervisning.

Hör gärna av er till oss med tankar och frågor ni vill att vi tar upp. På återseende!

 

Anna Jeppsson och Tuva Ingemarsson