ASL i en digitaliserad skola – del 3

Tecknad kvinna och man skakar hand med en dator mellan sig.

I ASL kan man utgå från delarna; mottagare, planera, illustrera, skriva, montera och publicera. I det här blogginlägget vill vi fokusera på montering och mottagare. Hur påverkas de två delarna när skolan digitaliseras?

Att montera innebär att eleven klistrar sin teckning och sin text på ett papper eller i en bok. Pappret eller boken hängs upp på väggen. Mottagare av dessa alster är oftast klasskompisar eller vårdnadshavare.

I en digitaliserad skola behöver eleven inte papper, sax och klister. Monteringen sker digitalt. Eleverna kan förstärka sin text med bild och ljud i datorn eller surfplattan. De kan läsa upp och spela in sin text eller lägga till bakgrundsmusik för att förstärka känslan i texten. Eleverna kan också spela in en film eller göra en digital bok. Kreativiteten är oändlig! Det finns många appar och webbsidor att välja mellan där eleverna får möjlighet att interagera bild, ljud och text.

Läraren kan välja att sätta upp alstren i klassrummet. De digitala alstren öppnar dock upp för en större arena. Genom att publicera dem på en blogg, i ett e-bibliotek eller Google Classroom vidgas världen och mottagarna blir fler.

ASL är inte längre “bara” en läs- och skrivinlärningsmetod. Det är även ett sätt att stärka våra elevers digitala kompetens. I samma stund vi tar steget ut i den digitala världen och börjar arbeta multimodalt så måste vi förbereda våra elever. De behöver förstå vad exempelvis källkritik, netikett och upphovsrätt innebär. Enligt läroplanen ska eleverna undervisas i detta men lärare, vårdnadshavare och andra vuxna måste stötta samt vara goda förebilder för eleverna i det lärandet.

Om vi börjar arbetet med att rusta elevernas digitala kompetens tidigt, redan i förskoleklass, vinner eleverna mycket. Då kommer de att bli digitala världsmedborgare, i skolan och för resten av sina liv.

Här kan du läsa mer om

Netikett
Multimodalt arbetssätt
Upphovsrätt
Lektionstips kring källkritik och netikett
E-bibliotek

 

Text: Tuva Ingemarsson

Foto: Flickr