Att främja läsning med Bokjuryn

Logotyp för bokjuryn.

Logotyp för bokjuryn.
Det finns läsfrämjande aktiviteter som är bra. Och så finns det de som är dunderbra. Jag har så länge jag arbetat i skolbibliotek jobbat aktivt med Bokjuryn. Bokjuryn är ett läsfrämjande projekt som startade i Nederländerna för en herrans massa år sedan. I Sverige har Bokjuryn funnits sedan 1997.

Så funkar det
Rätt enkelt går det hela ut på att låta eleverna läsa så många böcker som möjligt som kommit ut under föregående år (i år läser vi alltså titlar som kommit ut under 2013) för att sedan låta eleverna rösta på de böcker de gillat mest. I år gör jag Bokjuryn med tre klasser; F-klass, år 3 och år 6.

Förskoleklassen läser bilderböcker
I förskoleklassen får eleverna ett bokprat om fem böcker som de sedan läser intensivt under några veckor, sedan återkommer jag och bokpratar om fem nya (som den andra klassen haft under tiden). På det viset får eleverna möta tio helt nya bilderböcker. I april återkommer jag och så får eleverna rösta. Det gäller för eleverna att komma ihåg vad böckerna handlat om och det brukar bli fina prat om böckerna och bilderna de mött.

Bokprat som inspiration
I år 3 och 6 får eleverna istället en hel låda med böcker som passar deras respektive åldersgrupp. Det gäller att ha ett brett spann på titlarna, både enklare och mer avancerade. Det är viktigt att många av böckerna finns att ladda ner på Legimus, såklart.
I samband med att eleverna får lådan till klassrummet får de också ett mastodontbokprat (i år har vi mellan 25-35 titlar i varje låda). Det är ett bra sätt för mig att hålla mig uppdaterad om nya böcker för åldersgrupperna och jullovet ägnar jag glatt åt att läsa böcker så ögonen blöder. I april får eleverna rösta på sina favoriter och vi brukar avsluta med något extra roligt. I år samarbetar  jag med Elisabet på Möllevångsskolan och Kerstin på Sofielundsskolan för årskurs 3.

När hjärnan kräver mer text
Jag tycker att år 3 funkar extremt bra att köra med Bokjuryn. De flesta elever har kommit igång med sin läsning, vissa elever kräver mer text och drar med sig de elever som ännu inte riktigt förstått poängen med att läsa. Eleverna får se (och känna på!) en mängd titlar i olika genrer som de har nära sig i klassrummet. De får prova på att läsa olika slags texter och min förhoppning är att det informella boktipsandet elever emellan (som visat sig vara det mest effektiva boktipsandet) ökar i samband med Bokjuryn.
I år märkte jag också en stor skillnad vid starten av sexorna. De gjorde jag Bokjuryn med redan när de gick i trean och det ledde såklart till en förförståelse och igenkänning som också skapade läsfrämjande i sig självt.

Lgr 11, då?
Att koppla allt jag gör till Lgr 11 är ett av mina personliga mål för skolbiblioteksverksamheten. Under rubriken Skolans uppdrag (Lgr 11 s 9) står att läsa

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Genom Bokjuryprojektet får eleverna stora möjligheter att läsa och att samtala om det de läst. Jag brukar sätta mig en och en med eleverna när det är dags att rösta, då får jag också en bild av hur eleverna tagit sig an möjligheten att läsa nya böcker. Det ger mig också en djupare bild av varje enskild elevs läsintresse. Härliga samtal blir det!

I läroplanen för Svenska finns också mål som väl fungerar att applicera på Bokjuryns. Under Syfte står att läsa

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Ur Svenska, Centralt innehåll (s 223)
I årskurs 1-3
Läsa och skriva
-Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och struktur.
Berättande texter och sakprosatexter
-Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

I årskurs 4-6
Berättande texter och sakprosatexter
-Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
-Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare och deras verk.

Som oljan i en motor
Hur förhåller jag mig till dessa mål i Lgr 11? För samtidigt tycker jag att Bokjuryn ska vara ett projekt som bygger på läslusten. Det ska vara lustläsningen som är i fokus, och inte bygga på ett efterarbete för eleven (mer än att tipsa sina kompisar). Jag ser målen i Lgr 11 (för mig som inte är lärare) som en riktning.
Hur lärarna väljer att bygga in Bokjuryn i måluppfyllelsen får vara deras val. Men kan jag hjälpa till med metoder som underlättar eleverna i deras ordinarie måluppfyllelse är det ett fantastiskt steg. Som att ge eleverna redskap att springa lite fortare, att låta tänkandet gå lite smidigare, att bygga ut deras ordförråd så det blir enklare att förstå allt annat.