Att jobba med forntiden på lågstadiet – Pedagogiska kartor

Matta med skelett på.

Arkeologen och muséipedagogen Thomas står inför en årskurs tre och berättar om vad en arkeolog kan hitta när de gräver ur gravar från flera tusen år sedan. Men även vad gravarna kan berätta för oss. Eleverna lyssnar nyfiket och undrar varför vissa fick med sig saker i gravarna. Gravmattorna är utrullade eleverna kryper upp på mattorna och diskuterar flitigt. De tar fram måttstock och mäter benen på mattorna. Med frågor som stöd hålls elevernas diskussioner levande.

Vi, jag och Pernilla Comet från Stenkulaskolan, blev inbjudna till denna lektion till att få inspiration till vårt fortsatta arbete kring forntiden. En del av Malmös lokalhistoria.

Men hur vet vi om det är en man eller kvinna undrar barnen? Thomas sätter sig i elevgrupperna tillsamman med Eva och låter barnen känna på deras pannor. Elevernas entusiasm hörs tydligt när de känner att det är skillnad mellan Thomas och Evas pannor. Direkt dyker de ner bland gravmattorna igen för att se om de kan upptäcka samma skillnad nä de studerar skallarna på gravmattorna.

”Detta måste vara från stenåldern för de ligger i fosterställning” resonerar en grupp barn.
Två människor får en hand på pannan.