Att ladda om och starta upp

Bibliotekshyllor.

Att byta jobb. Att lämna allt en känner till och kan på sina fem fingrar. Så otroligt jobbigt och utmanande roligt på samma gång. Efter 8 år på Bäckagårdsskolan och utvecklingsarbetet i mediateket där kändes det rätt att anta nya utmaningar. Nu har jag satt igång utvecklingsarbetet på Oxievångsskolans mediatek. På Oxievångsskolan har en lärare haft en del timmar i mediateket då eleverna kunnat låna. Men hur går man från ett mediateksrum till en mediateksverksamhet egentligen?

De första tre veckorna har jag hållit stängt och ägnat mig åt gallring, nya inköp, hyllomflyttningar och skyltningar. Vi har gått över till Dewey på fackavdelningen. Rent biblioteksfilosofisk handlar det om att skapa tydlighet och förenkla för både elever och pedagoger i att själva hitta rätt i mediateket. Jag tycker att ett effektivt bibliotekstänk handlar om att lära låntagarna att själva hitta bland stoffet. Mitt jobb går ju ut på att hitta rätt bok/stoff till rätt elev vid rätt tillfälle. Många läsvana (och biblioteksvana) elever kan själva hitta sin rätta bok genom tydliga hyllplaceringar och skyltningar men andra elever behöver mycket mer handledning i den bokdjungel de ser. Genom att skjutsa in de vana användarna rätt med tydlighet kan jag få mer tid till att guida de elever som behöver mer stöd i att hitta den rätta boken/stoffet. Så tänker jag. Därför var det avgörande för mig att lägga mycket tid på att fundera hur lokalen, rummet och medierna skulle kunna fungera bäst för eleverna.

Det ska bli spännande att efter hand upptäcka om rummets funktioner blir de som jag har tänkt eller om det kommer att utkristallisera sig nya möjligheter och svårigheter. Som första ingång till eleverna kommer jag under de närmaste veckorna att träffa alla klasser och bokprata om nya böcker samt informera om vilken del de själva spelar i mediatekets utveckling och att de i hög grad har möjlighet att påverka såväl innehåll som funktioner. Efter sportlovet kommer eleverna att själva kunna låna på en speciell utlåningsdator, vilket kommer skapa ännu mer tid för mig att hjälpa de elever som verkligen behöver den extra vägledningen i att hamna på rätt nivå i sin läsning.

För den som är sugen på att veta mer om vad som händer på Oxievångsskolans mediatek framöver går det fint att följa Mediatekets blogg eller Twitter.