Att sätta igång ett utvecklingsarbete

Cirkel delad i sex delar.

För några veckor sedan öppnade vi äntligen Mediateket på Oxievångsskolan för elever och pedagoger igen. Målet var att hinna träffa alla elever före sportlovet för att introducera mig själv och mediatekets funktion samt bokprata och skapa lässug. Och så fantastiskt det är att få jobba med elever igen! Att känna (på riktigt) hur ens kompetens så starkt fungerar som en bro mellan eleverna och deras vägar att hitta till litteraturen. En del har stora och snabba motorvägar, medan andra har snåriga stigar fulla med motstånd som måste trimmas ner. Jag tror på vikten och värdet i att ta elevernas läsning på allvar. Att det de vill läsa är det som för deras läsning vidare. Där jag kan vara en som för deras läsning framåt.

Hur går vi nu vidare med utvecklingsarbetet? Ett ben som mediateket står på är det läsfrämjande. Det andra benet är digitalisering. En stor praktisk förändring är att skolans IT-pedagog Aila Delleskog numera har sin arbetsplats i mediateket. Två skrivbord placerade mittemot varandra underlättar idésprutande, strategidragande och framåttänk. Under vårterminen kommer vi att strukturera och utveckla vår Digitaliserings- och MIKplan. Den kommer att bygga på The 6 c´s of education for the 21st century.

Vi kommer att använda oss dessa rubriker i vår plan utifrån kompetenserna översatta till svenska.
-Ämneskunskaper
-Världsmedborgare
-Kommunikation
-Kritiskt tänkande och problemlösning
-Samarbete
-Kreativitet
I planen kommer kopplingen till läroplanen vara självklar liksom en progression för eleverna i utvecklingen av deras digitala kompetens. En förutsättning för detta arbete är att det ges tid för samtal, planering och samarbete.

Inför vår gemensamma tid läser vi texter som kan väcka inspiration och nya tankar. De nya förslagen på ändringar i läroplanen med kopplingar till digital kompetens är självklar läsning. Det finns även en hel del nyare litteratur. Källkritik på internet finns att hämta på Internetstiftelsen i Sveriges webbsida. Tänk först dela sen är en sprillans ny bok om hur en kan arbeta med källkritik i skolan på ett integrerande sätt. Källkritik med källspanarna 4-6 kommer ut i dagarna (det finns redan en ute för år F-3) och innehåller handfasta lektioner i källkritikstänk. Guided Inquiry har jag varit intresserad av länge men inte fått till riktigt. Det handlar om hur pedagoger tillsammans med skolbibliotekarier kan lägga upp ett arbete, med en speciell metod som främjar elevernas egna kritiska tänkande. Och Kritiskt tänkande innehåller en mängd texter av olika experter inom området som exempelvis Jack Werner.

Bokomslag.Bokomslag.Bokomslag.

Bokomslag.Bokomslag.