Att skapa i förskolan

Barnhänder gör figur i lera.

På Sofielunds förskola avdelningen ”Stubben” arbetar Angeolinna som har arbetat som konstnär i sitt hemland. Angeolinna har dyslexi och hon pratar öppet om det. Hon har svårt för att läsa och skriva men tack vare att hon kan skapa med händerna, kände hon aldrig att det störde henne så mycket.

Sin kärlek till all form av skapande överför hon varje dag till barnen på Stubben. Barnen kan och det enda som de behöver är pedagoger som ser värde i det de gör och som utmanar dem vidare, berättar Angeolinna. Det finns inte ett enda barn på Stubben som tycker att det är tråkig i ateljén. I ateljén händer saker hela tiden och på hela avdelningen ser man barnens alster. Rummen är i ständig förändring och det är i samråd med barnen som man bestämmer hur och med vad man ska arbeta med.

Tema ljudKonstverk byggt av av toarullar.

Hela förskolans område Innerstaden 6 arbetar med temat ljud. Det är ett stort tema och eftersom vi alltid ska utgå från barns intresse, arbetar man olika på de 21 avdelningarna som finns i område Innerstaden 6. För Angeolinna var det självklart att få arbeta med ljud i just ateljén. En vanlig stol som står någonstans i ett hörn förvandlades plötsligt till en musikstol. Med stolen har barnen arbetat i flera månader. Stolen var framme på ett bord inne i ateljén och barnen kunde komma dit och arbeta med stolen när de hade lust eller när de kom på någonting nytt som man kunde göra med den. Eftersom hela processen var dokumenterad i form av bilder och filmer, fick barnen möjlighet att minnas och komma tillbaka till det de hade arbetat med. Barnen har kommit långt i sitt utforskande men pedagoger stannar inte där utan utmanar de vidare.

Dokumentation

Dokumentation och analys hjälper oss att tydligt se vilken bredd av lärområden som utforskande av de olika materialen erbjöd. Läroplanen är ett levande dokument på förskolan och i läroplanen för förskolan kan man läsa följande:
”Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter”.

Barnhänder gör figur i lera.

I ”Varför pedagogisk dokumentation” (Lenz Taguchi, 1997) beskrivs det hur barnen själva skapar sin kunskap utifrån sina egna erfarenheter och att kunskap skapas i ett sammanhang och i en dialog. På stubben ser man verkligen hur barnen blir helt uppslukade av materialet. När de sitter och arbetar med lera, mjölkförpackningar, naturmaterial m.m, lär de av varandra, kommunicerar med varandra och samtidigt utmanar de både sig själva och pedagogerna som är där för att utmana dem.

– Ibland kan jag inte somna, berättar Angeolinna. Det snurrar så mycket i huvudet eftersom det finns många saker som jag vill erbjuda barnen, men en arbetsdag har bara 8 timmar och jag hinner inte med allt.

Text och foto: Vildana Jugo, Förste förskollärare, utbildningsområde I 06