Att stärka och lyfta de resurser vi har

Barnhand håller fram mask.
Fotograf: Linnea Svensson Arbab

Under hösten 2016 påbörjade förskoleförvaltningen projektet Kompetensförsörjning barnskötare. Bakgrunden till projektet är behovet av att säkerställa och höja kompetensen bland barnskötare. Förskoleförvaltningen vill säkerställa personalförsörjningen av barnskötare genom att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens. Som ett led i detta har barnskötares kompetens kartlagts med hjälp av Kompetens i HRutan och idag vet vi att ca hälften av alla barnskötare saknar formell barnskötarutbildning.

Dessa barnskötare är såklart en jätteresurs för våra verksamheter och barn – men hur stödjer vi dom i den profession de har på förskolan? Att tillsammans med arbetslaget ta ansvar för allt det barnen har rätt till under sin vistelse på förskolan? Dels sker detta självklart på förskolan, i vardagen, tillsammans med alla kollegor som backar upp, diskuterar och reflekterar kring både teorier och praktik. Men dels behöver det också ske via fortbildning. Som en del i denna satsning kommer de pedagogiska utvecklingsteamen ansvara för en femdagars fortbildning, vilket ska bli oerhört kul och spännande! I vårt uppdrag som utvecklingsteam möter vi dagligen barnskötare med både kort och lång erfarenhet, men utan formell utbildning. De har engagemanget för yrket, glädjen att arbeta med barn och är en stor resurs för verksamheten – för barnen – men hur ger vi dom rätt förutsättningar att fullfölja uppdraget?

Under de fem heldagarna kommer de deltagande barnskötarna att få massor med input kring många olika frågor som rör uppdraget i förskolan – allt från styrdokument och barnsyn till dokumentation, språkutveckling och pedagogiska miljöer. Teorier kommer varvas med praktik och workshops.  Jag är helt övertygad om att deltagarna kommer känna ett värde i att delta i fortbildningen. Tillsammans kommer de att fördjupa sina kunskaper men också bli bekräftade i det oerhörda värde de har i att skapa möjligheter för barn att få lyckas.

Vi vet alla att förskolan är en oerhört viktig del – om inte den viktigaste – i vårt utbildningssystem. Men för att förskolan ska vara den plats för lärande, utveckling och lek som den är tänkt att vara så måste alla medarbetare på förskolan få rätt förutsättningar i sin professionsutveckling. Vi kan inte ställa krav utan att ge rätt förutsättningar för att fullfölja uppdraget.  Genom denna långsiktiga satsning så hoppas vi att alla barnskötare på våra förskolor ska få möjlighet att få fördjupad förståelse för uppdraget och känna att de både vill och kan arbeta med de mål som finns formulerade i läroplanen. Med rätt förutsättningar för personalen så ger vi också barnen tillgång till den förskola de har rätt till – barnens bästa förskola!