Att tänka nytt tillsammans

Bibliotekarier sitter och samtalar.

Att arbeta på skolbibliotek är fantastiskt roligt! Men då och då suger det till i magtrakten i att få diskutera läsfrämjande metoder, informationssökning och källkritikstänk med andra skolbibliotekarier. Därför kommer några extra sugna skolbibliotekarier ses under våren och diskutera skolbiblioteksutveckling med koppling till forskning och aktuella texter. I vår ligger vårt fokus på MIK, Medie och Informationskunnighet.

Vår första träff utgick från texten Hur får vi en hållbar utveckling av medie- och informationskunnighet? av Michael Forsman. Den ingår i en skrift som heter Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället.

Vi var alla överens om att MIK är ett begrepp som bättre fokuserar på de förmågor eleven behöver ha för att förstå sin mediala värld. I att bli kunnig. MIK-rummet (och Medierådet) är en fantastisk guldgruva när det gäller metoder, lärarhandledningar och inspiration om en vill jobba med sina elever eller behöver fördjupad kunskap som pedagog.

Att göra eleverna medvetna om sin egen sökprocess är inte det lättaste. Speciellt inte när en elev frågar efter bilder på ”koalans inre organ” (true story!). Då gäller det att en bibliotekarie är kreativ (det hela löstes med att till slut bildgoogla). Elevernas arbeten och frågor hänger starkt ihop med hur frågan är formulerad, och där har såklart pedagoger en stor del. Vilka frågeställningar gynnar kreativitet och skapar fler frågor? Hur kan vi som bibliotekarier bättre rusta och vara förberedda inför elevernas egna arbeten? Framförhållning och planering är a och o för att det ska bli en bra sökprocess för elever, pedagoger och bibliotekarier.

Detta var något av det som vi diskuterade under träffen. Nästa träff ska vi presentera exempel på hur vi arbetat med MIK på våra olika skolor som ett erfarenhetsutbyte. Så kul att träffas över områdesgränser över en kopp kaffe och djupa diskussioner!

Maria Schedvin
Bäckagårdsskolan