Att våga prova – ett digitalt framgångsrecept

Man pratar i mikrofon.

Tillsammans, samsyn och tydligt brukarfokus är tydliga framgångsfaktorer för digital utveckling oavsett om det gäller Skola och lärande eller Hälsa och omsorg i en digital värld. Och vilken utvecklingskraft det finns i det gemensamma lärandet.

I fredags var det dags för andra mötet inom LEDA – förändringsledningsprogrammet för smartare välfärd vars syfte är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i samarbete med Vinnova, initierat förändringsprogrammet LEDA för smartare välfärd. Programmet innehåller två inriktningar: ”Skola och lärande i en digital värld” och ”Hälsa och omsorg i en digital värld”. Malmö stad deltar inom ramen för båda inriktningarna.

Kommunerna presenterar sina berättelser och erfarenheter

I form av väldigt korta presentationer på max 5 minuter fick vi ta del av såväl framgångsfaktorer som hämmande faktorer från de 20 deltagande teamen. Det var oerhört inspirerande att få inblick i hur alla kommuner tagit sig an utmaningar och möjligheter utifrån sina specifika förutsättningar. Det blev tydligt att framgångsfaktorer för utveckling var att faktiskt våga pröva och ompröva, men framför allt att ta ett samlat grepp med utgångspunkt i brukaren.
leda2

Reflektioner från dagen

Under dagen tyckte jag mig urskilja två skillnader i hur de två spåren angripit digital utveckling. Inom Hälsa och omsorg har utvecklingen en stark koppling till uppkomna behov. Behov att tex effektivisera olika flöden och rutiner inom vården med ett tydligt brukarfokus. De som företrädde Hälsa och omsorg gav många exempel på hur de arbetat med att nå sina brukare genom både digitala och analoga undersökningar och mötesplatser. De talade mycket om sina brukare/användare och det var uppenbart att dessa stod i centrum. Att veta vad slutanvändaren vill, önskar och behöver är centralt. Incitamentet för digital utveckling inom Hälsa och omsorg är nämligen brukarens behov av förbättring och förändring.

Inom Skola och lärande lyftes en gedigen om omfattande digital infrastruktur fram som framgångsfaktor. Ofta centralt initierad. Många kommuner har 1-1 lösningar i sina skolor, men väldigt få talade om eleverna. Ingen berättade om hur de frågat eleverna vilka behov de har för att utveckla sitt lärande. Incitamentet för digital utveckling inom skola och lärande kan därför tyckas sakna direkt förankring i ett behov formulerat av brukaren, dvs eleven. För mig blev det oerhört tydligt att skolan har mycket att lära av Hälsa och omsorg när det gäller just brukarfokus och medborgardialog. Hälsa och omsorg har istället mycket att lära av Skola och lärande i hur en med hjälp av centrala satsningar kan bygga en stabil digital infrastruktur. Tänk vilken styrka om de båda inriktningarna kunnat samverka och samarbeta bättre.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.


Alla foton i inlägget är skärmdumpar från SKLs webbsändning.
LEDA för smartare välfärd på Facebook 

Text: Karin Ahlstedt