Att vara rektor – Elevens lärande i fokus

Text på whiteboard.

Så var det äntligen dags.. äntligen får jag möjlighet att dela med mig av mina tankar kring detta fantastiska jobb… Att vara Rektor. Under något år har jag Twittrat mina tankar publikt och till min stora glädje samlat ihop en del följare som vill ta del av mitt filosoferande kring skolutveckling, relationer, IKT och utveckling av den svenska skolan. Jag har nu varit skolledare i snart sju år varav det senaste året som rektor på Oxievångsskolan – en 7-9 skola i hjärtat av Oxie.
Lärmiljöer, Relationer,  Motivation och Lärande.
På plats i London och BETT-mässa tillsammans med 60 andra från Malmö för att se, lära och uppleva skolutveckling genom IKT i fyra dagar. Vi promenerar genom mässan och fylls av allehanda teknik och erbjudanden som på olika sätt skall få oss att höja måluppfyllelsen i våra verksamheter. Så plötsligt som på beställning lyser texten med mina ledord upp på en pelare i den stora mässhallen. Otroligt att här i London mitt ibland tekniken kommer de mjuka värdena fram som tillsammans med IKT kan lyfta våra resultat.
Datorn, Plattan eller de alternativa lärverktygen är ingen dunderkur av medicin som får oss att höja våra resultat utan det är tillsammans med de mjuka värdena och utvecklandet av pedagogiken som vi kan nå fram till ett utmärkt lärande. Någon hade skrivit en matematisk formel för detta som fångade min blick. En utmärkt beskrivning på något så komplicerat.
Min vision av ett utmärkt lärande är en organisation med elevens bästa i fokus. Jag tror på att om vi skapar goda lärmiljöer och goda relationer mellan elever och lärare så ökar vi elevernas motivation till lärande. Goda lärmiljöer är för mig är en trygg skola som möter eleverna i den verklighet de befinner sig. Deras verklighet är en verklighet som ofta är främmande för oss vuxna. Då finns det en vuxen på skolan som MÅSTE se till att skolan driver framåt. Detta viktiga yrke som ofta beskrivs i tidningar och press som ett av Sveriges tuffaste jobb. Ständigt ifrågasatt och uttittad och ifrågasatt. Världens roligaste och utmanade jobb – Att vara Rektor är att ha elevens bästa alltid i fokus!