AV1 ur en elevs perspektiv

En AV1-robot.

Imorgon den 7/4 hålls ett kort webinarie som arrangeras av No Isolation och ATEA kring exempel för hur insatser mot utanförskap genom skolroboten AV1 kan se ut. Under webinaret kommer en rektor och en elev från Malmö att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser kring just användandet av AV1.

Vad är en AV1?

Med hjälp av en klassrumsrobot kan elever med längre frånvaro, exempelvis på grund av sjukdom eller med långvarig problematisk frånvaro, fortfarande delta både i undervisningen och i det sociala sammanhanget. Tekniken tillåter på detta sätt eleven att fortsätta med utbildning och hålla kontakten med sina lärare samt klasskamrater, utan att vara fysiskt närvarande i klassrummet.

Hur fungerar en AV1?

Genom roboten AV1 och tillhörande iPad kan eleven ta del av undervisningen i hemmiljön eller annan plats genom roboten. En robot placeras i klassrummet (på elevens plats) och eleven kan koppla upp sig och styr roboten hemifrån med hjälp av en Ipad. Eleven hörs genom robotens högtalare och kan räcka upp handen genom att den blinkar. Andra funktioner finns också tillgängliga. AV1 används utifrån elevens behov och ork, det är eleven som styr sin medverkan och den används med fördel under hela elevens skoldag så att den kan följa med ut på rast, till idrotten, fritids osv – allt beroende på vad just er elev behöver. Det är viktigt att tänka på att detta inte är en universallösning som fungerar för alla utan detta kan vara ett sätt, en metod för er att prova tillsammans med eleven. Det finns en del kriterier som för elevens välmående behöver vara uppfyllda innan ni får ut den till er skola. Dessa får ni utskickade om ni anmäler intresse/behov av en AV1 på er skola. Här kan ni läsa mer om hur AV1 fungerar: https://www.noisolation.com/se/av1/privacy-and-resources/

För alla grundskolor i Malmö stad så finns det 23 stycken AV1 till utlåning och dessa ansöker ni om genom centrala elevhälsan via samma formulär som ni använder för att ansöka om stöd från dem.

Webinariet imorgon kommer att ta upp följande punkter:

  • I var tredje klassrum står en tom bänk där en elev egentligen skulle ha suttit, det utanförskap som kan följa efter en misslyckad skolgång kostar samhället en halv miljon kronor per år för varje person som drabbas.
  • Kan vi förebygga utanförskap genom att hjälpa våra elever att lyckas i skolan? Vi tittar närmare på lokal forskning, får en introduktion till skolroboten AV1 och tar del av inspirerande erfarenheter från en skola som provat nya strategier i kampen mot frånvaron.
  • Det avslutas med tillfälle för diskussion som deltagarna uppmuntras att bidra till genom att ställa frågor till föreläsarna.

Agenda

10:00 Välkommen!
Martin Wihlborg, Atea

10:05 Utanförskapets prislapp.
Charlotta Levin, Näringslivsutvecklare, Region Skåne

10:20 Praktiska exempel: Skolrobot som resurs i elevhälsoteamet.
Caroline Sjölin, Rektor, Apelgårdsskolan, Malmö

10:35 Min erfarenhet av AV1.
Esra, elev i årskurs 9, Apelgårdsskolan, Malmö

10:45 AV1 som förebyggande insats.
Simon Ström, No Isolation

11:00 Frågestund (max 30 min)
Martin Wihlborg, Atea

 

Anmäl dig på länken här:

https://www.atea.se/event/2021/webinar-skola-insatser-mot-utanforskap-skolroboten-av1/

Sista anmälningsdagen är idag 6/4.