Äventyrspedagogik för språkande och lärande

Kvinna står framför samling av barn.

Fröken Vår har skickat ett brev till barnen i klass 1g på Bulltoftaskolan. Hon ber barnen om hjälp att rädda våren. Fröken Vår förklarar att den magiska vårteckensand som sätter fart på våren har stulits av Gubben Vinter.

Brev från fröken vår.Gubben Vinter är sur för att vintern blev alldeles för kort och inte tillräckligt vintrig. Nu har han gömt vårteckensanden någonstans för att det ska kunna bli mer vinter. Fröken Vår behöver klassens hjälp att hitta vårteckensanden.

Självklart vill klassen hjälpa Fröken Vår att få tillbaka sanden och rädda våren!

Barnen lämnar ett meddelande till Fröken Vår att de vill hjälpa henne och väntar sedan på vidare instruktioner. Barnen är spända och ser fram emot att få ge sig ut på äventyr!

Högskolepoäng i Äventyrspedagogik

Helena Linde är lärare på Bulltoftaskolan. Hon har läst 15 högskolepoängÄventyrspedagogik på Luleå Tekniska Universitet. Kursen ges på olika orter i landet. På Bulltoftaskolan har man också erfarenhet av äventyrspedagogik genom Drömmarnas Hus som arrangerar fantastiska äventyr i storformat. Men Helena tycker att äventyr också ska kunna vara små och enkla.

Syftet med äventyrspedagogik

Äventyrspedagogiken…

  • sätter kunskap och hälsa i centrum
  • skapar möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och som skapar ett stort engagemang
  • tar upp existentiella frågor och frågor som är viktiga för barn och ungdomar av idag
  • nyttjar utemiljön och naturen som arena för upplevelser och lärande

Gemensamma upplever som utgångspunkt för språkande

Är man med om ett äventyr så måste det återberättas. Gemensamma upplevelser stimulerar till språkande i tal, bild och text. Dagarna efter ett äventyr ägnar barnen sig åt att prata, rita och skriva om sin upplevelse. När de skriver använder de datorn som skrivverktyg. Med datorn som skrivverktyg blir det mer fokus på berättandet än på att forma bokstäver.

Barn jobbar vid datorer.

Skriver sig till läsning med datorn som skrivverktyg

Helena använder sig av Arne Tragetons strategi för barnens skriv- och läslärande ‘Att Skriva sig till Läsning’ på dator (ASL). Trageton (2014) tar i sin bok upp att begreppslärande teman med hög kvalitet på skapande aktiviteter som t ex lek, drama och praktiskt arbete fungerar som ett ”script” för muntlig, skriftlig och bildspråklig framställning. Elevtexter blir rikare, mer uttrycksfulla, fylliga och mer varierande inom olika genrer och mer spännande att läsa.

Fantasi, sagor – och vetenskap

På morgonen för självaste vårdagsjämningen ger sig barnen ut i Beijers park bredvid skolan. Nu är det äventyr och fantasi! Det vet barnen och som en extra påminnelse håller Viktor upp en ängel av trä som symboliserar att det nu är fantasi, saga och äventyr.

– Det är viktigt att barnen inte får för sig att det är den magiska vårteckensanden som gör att det blir vår. Vi arbetar också med den vetenskapliga versionen av hur våren kommer till, förklarar Helena.

Sökandet fördelas i grupper

Fröken Vår har skickat bilder till klassen på olika platser i parken bredvid skolan. Där ska det finnas ledtrådar till var Gubben Vinter har gömt vårteckensanden. Korten med bilder fördelas mellan grupperna. Det finns dock en fara. Gubben Vinter kan försöka stoppa barnen genom att frysa dem till is.

Vykort med naturmotiv.

Samarbete krävs

En sådan tur att klassen har sina osynlighetsringar! Det finns inte osynlighetsringar till var och en så de får samsas om ringarna (gamla cykelslangar). De trär ringarna över sig och börjar gå till de platser som korten visar. Här gäller det att samarbeta och gå i takt. Några kommer på att det är lättare att gå i bredd. Helena är tacksam att osynlighetsringarna även dämpar tempot så att barnen inte bara rusar iväg.

Tre barn leker med cykelslang.
Att ta sig fram med en osynlighetsring kräver samarbete.

Efter lite letande på de olika platserna hittar grupperna ledtrådar i form av pusselbitar. Alla grupperna samlas för att foga ihop pusselbitarna. På baksidan av pusslet finns ordet ‘orm’ och en bild av ett träd. Barnen förstår genast vad rebusen syftar på. De känner sin park!

Ledtrådarna pusslas ihop

Barn lägger pussel utomhus.

Ormträdet!

Ormträdet är ett dött träd vars grenar har formats till ormar. Klassen vill genast rusa till trädet. De vuxna försöker få de otåliga barnen att gå samlad trupp för att alla ska få vara med och se om vårteckensanden finns vid ormträdet.

Samling barn vid träd.

Vårtecken!

Och där, mitt bland alla ormarna, hittar barnen en ask och i den ligger den stulna vårteckensanden! Det är flera olika sorter: islossning, fågelsång, vårblommor, lövsprickning, insekter.

Provrör med sand i olika färger.

Våren är räddad!

Enligt anvisningar från Fröken Vår ska barnen lägga asken med vårteckensanden i en stubbe som är formad som en björn. Där kommer hon att hämta sanden. Barnen går till en annan del av parken och lägger dit asken.

Barn står samlade vid trädstaty.
Vårens hjältar! Tacka klass 1g på Bulltoftaskolan för att det blev vår även detta år.

Vad händer sedan?

Tillbaka i klassrummet diskuterar klassen vad som kommer att hända nu när Fröken Vår har fått tillbaka den magiska vårteckensanden.

Barnen ritar sina föreställningar om vad som händer, hur Fröken Vår strör ut de olika sorterna av magisk sand och hur alla vårtecken tar fart. Lite glitterlim får illustrera sanden.

Teckningar av fröken vår.

Elevtexter om äventyret Fröken Vår

Under kommande vecka fick barnen skriva om äventyret på datorer. Före äventyret hade barnen skrivit andra texter om våren för att lära sig olika begrepp. Först en faktatext om våren som de dikterade tillsammans. Sedan skrev de varsin egen faktatext om våren. Helena har gott stöd av specialpedagog Marie Bylund som är duktig på genrepedagogik.

Litteratur:

Trageton, Arne. (2014). Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola. Liber, Stockholm.

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö

grey_line_750

Mer att läsa om äventyrspedagogik:

Pedagog Malmö: Lärande äventyrspedagogik på Karl Johansskolan

Luleå Tekniska Universitet: Äventyrspedagogik – Spännande lärande.

Lärarnas Nyheter: Matten grönskar i sagoskogen.

Lärarnas Nyheter: Kamratbanor bygger samarbete.

Lärarnas nyheter: Diktatorns syster måste räddas.

Göteborgs Posten: Lärande som ett äventyr.

Hela Götaland: Häxor och alver får gå i skola.

Äventyrspedagogik i Lunds kommun