Barnarbete på den amerikanska bakgården

Händer håller i tygstycke.

Barnkonventionens dag firades i Malmö i onsdags. Många ballonger släpptes fria för att symbolisera det arbete som ständigt kräver uppmärksamhet och vaksamhet. Barns rätt att få vara barn respekteras inte alltid, utan det finns länder där barn är tvungna att arbeta långa dagar för att familjen ska klara sig.

Bilden av barnarbete är oftast att det är något som förekommer i t ex skofabriker i Asien, men problemet finns även på andra ställen. I USA förekommer barnarbete inom jordbruket, men det handlar inte om att dottern till någon bonde i mellanvästern hjälper till att köra traktor på gården, utan det är kopplat till den arbetskraft som oftast invandrar illegalt från Mexiko. Barnen som följer med blir också tvungna att hjälpa till.

Filmen To the Bone berättar om detta problem utifrån en familj, som får representera alla de familjer för vilka detta är verklighet. Det är ingen lång film, men den lyfter frågor som många elever kan diskutera utifrån sig själva.

Mer information om filmen och länkar till relaterade artiklar finns på regissörens hemsida.