Bedömningsuppgift i grodtemat

Papper med uppgifter om grodor.

Påskris, påskägg, kycklingar och påskliljor står på bänk.

Oj, vart tog tiden vägen? Vi är redan framme vid påsklovet.

Bilder av grodor och bokstaven G på papper.

På onsdag är det dags för ett nytt tema hos ettorna på Rosengårdsskolan. Vi avslutade grodjobbet med en liten bedömningsuppgift. Vi ville med denna uppgift kontrollera om 1) eleverna kunde berätta lite om hur grodan lever, fortplantning, föda och fiender 2) vem som kunde skriva ner sina kunskaper på egen hand.

Vi visste att några barn skulle behöva skrivstöd men det var spännande att se hur många som behövde stöd med faktabiten.

Fakta om grodor på tavla.

Vi plockade fram våra grodbilder och repeterade tillsammans och kom överens om vad vi kunde skriva till varje bild.

Fakta om grodor på tavla.

Många barn ville vara med och säga vad de lärt sig. Vi läste igenom de gemensamt formulerade texterna.

Pappershög.

Sedan suddade vi på tavlan och delade ut grodhäften till var och en.

Elev skriver på lapp om groda.

Samla tankarna…

Elev skriver på lapp om groda.

… skriva vad jag minns…

Elev skriver på lapp om groda.

… använda temats viktiga ord…

Elev skriver på lapp om groda.

… och förklara det jag vet.

Fakta om grodor på papper.

Några barn behövde stöd med skrivningen. Det fick de givetvis. Däremot kunde de själva säga vad vi skulle skriva och visade på så sätt att de inhämtat goda kunskaper om grodor. Toppen!

Bild och text om groda.

Grodan lägger ägg. Ur äggen kommer yngel.

Bild och text om groda.

Grodhonan lägger ägg.

Bild och text om groda.

Äter insekter.

Bild och text om groda.

Grodors fiender är räv och ormar och fåglar. Slut.

Bild och text om groda.

Groda äter insekter.

Bild och text om groda.Dagens skörd. Härlig läsning!