Biblioteket i skolan – en plats för möten

Hand håller i läsplatta.
Female hands, holding tablet computer, bookshelves at background - library or college class or hospital interior, bright warm sunlight effect.

På alla skolor finns det rum som är speciella för elever, som individ eller som grupp. Ett klassrum, en rasthall, en matsal, ett grupprum eller ett skolbibliotek, Rummets status och besökare varierar beroende på vilka behov rummet fyller för den enskilda individen. I rummet sker möten, elever utmanas och utvecklas, ämnen som upplevs tråkiga får nytt fokus och ett lärande sker.

Till de flesta rum finns en vuxen knuten, en vuxen som genom rummets kraft och elevens behov växer och blir betydelsefull, för den enskilda eleven eller gruppen.

På Värner Rydénskolan är skolbiblioteket ett sådant rum. Skolbiblioteket andas av välkommande och öppenhet och flödet av besökande elever är stort. Här möter jag elever i förberedelseklass som genom ett aktivt läsande skapar vägar till språket. Jag träffar pojken som slukar en bok om dagen. Ivrigt plöjer han igenom bearbetade gamla klassiker som Robin Hood, Tom Sawyer och Robinson Cruse. I dörröppningen stöter jag ihop med eleven som med glimten i ögat och ett stolt leende berättar om sina hip hop texter som vuxit fram på datorn i bibliotekets mitt.

Här stiftar jag också bekantskap med Manal, Elif och Shahnar, tre tjejer i årskurs 8 som brinner för koreansk pop. Biblioteket är deras samlingspunkt för det gemensamma intresset och skolbibliotekarien deras bollplank.

– Skolbiblioteken är på många sätt ett av de sista öppna rummen i vårt samhälle, menar Monique Ghoce, skolbibliotekarie på Värner Rydénskolan. Här är alla årskurser välkomna och åldersöverskridande möten skapas genom samtal, läsning eller möjligheten av att bara vara.

– Vi kommer hit varenda rast, man kan säga att vi är stamkunder, säger Elif, en av tjejerna. Ja och så finns alla mangaböcker här som jag tycker om att läsa.

– Biblioteket är en plats där vi kan träffas i lugn och ro och prata om det som intresserar oss, fyller Manal och Shahnar i.

Tre elever och en bibliotekarie sitter bredvid varandra.
Skolbibliotekarie Monique Ghoce, (från vänster nr 2) tillsammans med elever från årskurs 8 i biblioteket.

På många skolbibliotek är skobibliotekarien ensam i sin yrkesroll. Det ställer krav på skolorna att verka för ett gott sammarbete mellan bibliotekarie och pedagoger, men också för att ge skobibliotekarien möjlighet till fortbildning och möten med andra skobibliotekarier.

– Det är A och O att skoledning har en god förståelse för vikten av ett levande skolbibliotek och skapar förutsättningar för både kompetensutveckling och de mellanmänskliga mötena, säger Monique.

Pedagogisk Inspiration Malmö anordnar varje termin den här typen av möten. För att motivera samarbete, möjliggöra erfarenhetsutbyte och ge information. För att öka trivselfaktorn har träffarna de senaste åren utgått från ett tema. Vårterminens första sammankomst gick i teets tecken i form av ett afternoon tea party.

Personer fikar runt bord.
Teaparty för Malmö stads skolbibliotekarier på Pedagogisk Inspiration Malmö.

Till dofterna av nybakade scones och minimuffins bjöds det på te, diskussioner, information om vårens kurser samt Malmö stads skolbibliotekspersonals delade tankar och idéer. Röster som hörs under mötet ger mig en tydligt bild av hur betydelsenfullt ett bibliotek i skolan och en skolbibliotekarie är.

– I ett skolbibliotek sker möten, både mellan elever och med litteraturen. Här skapas möjligheter för eleven att utveckla sin läsförmåga, söka information och få handledning i källkritik. Men inget skolbibliotek utan kompetent och engagerad skolbibliotekspersonal.

Text och foto: Marina Walker
Utvald bild: Colourbox