Bild och form på Rehab

Inbjudan till utbudsdag.

I Malmö är de flesta skolor aktiva inom ramen för Skapande skola. I år har vi 28 000 elever som får ta del av kulturaktiviteter. Malmöelever skapar i de flesta kulturuttryck i allt från dansmatte till författarbesök. Många har valt att koppla skolans nya digitaliseringsuppdrag till kulturen och arbetar med digitala spel men även etiska aspekter av att leva i en digital värld. Men för att kunna genomföra allt detta fantastiska behövs inspirerande kulturaktörer som kan möta eleverna. Och hur hittar man de? Inom de flesta kulturuttryck finns utbudsdagar och i veckan var det för första gången dags för bild och form att visa sitt utbud. CirkulationsCentralen arrangerade, i samarbete med ett flertal aktörer, en heldag i sina ateljélokaler i Malmö där man kunde ta del av workshops under förmiddagen och under eftermiddagen presenterade ett tjugotal aktörer sin verksamhet. Så nu hoppas vi att skolorna har fått mer påfyllning och inspiration i att hitta spännande aktörer inför kommande läsår i Skapande skola.

Elever tittar på utställning.

Lärare och elever tittar på utställning.

Lärare och elever tittar på utställning.

Lärare och elever tittar på utställning.