Bokpaket med tema Globala målen

Bokomslag till: Vad håller ni på med?

Globala målen för hållbar utveckling arbetas med på alla Malmös skolor i någon form just nu och är ständigt aktuellt. I samband med Statsbidraget för likvärdig skola fick Utvecklingsavdelningen möjlighet att ge alla skolor ett erbjudande om bokpaket. Bokpaketet hade tema Globala målen för hållbar utveckling och olika paket skapades utifrån olika åldersspann. Kriterierna för böckerna var att de skulle vara relativt nya, finnas tillgängliga i många exemplar, visa på bredd i text- och bildmängd, vara både skön- och facklitteratur och kunna knytas till ett specifikt globalt mål.

Likvärdiga bokpaket med extramaterial
Det tar tid att sätta sig in i utgivning och planera och genomföra bokinköp. Alla skolor har heller inte samma möjligheter att köpa in böcker till sitt skolbibliotek. För att skapa likvärdighet var det viktigt att alla böcker blev utrustade på liknande sätt, inlagda i bibliotekskatalogen och märkta med ett specifikt klistermärke för det globala mål som boken tillhörde. Varje skola fick ett bokpaket med ca 90 böcker, beroende på vilket bokpaket skolan valt. I december 2019 var bokpaketen klara och levererades till alla grundskolor i Malmö. Med paketet kom en affisch med de globala målen samt en arbetsbok. I januari 2020 släpptes även en resurs i Malmö delar med alla pakets innehåll samt extra material och länkar i form av ljudböcker, e-böcker, lärarhandledningar och elevmaterial.

Läs mer om bokpaketens innehåll på Malmö delar Läsning med tema Globala målen för hållbar utveckling.
Läs mer på FN:s sida om Globala målen för hållbar utveckling.
Läs mer på NE:s temasida Världens klimat.