Bokpaket till Malmös förskolor

Pallar med böcker lastas på lastbil.

Lagom till förra julen anlände en långtradare fullastad med böcker till Pedagogisk Inspiration. Böcker för 1,5 miljon kronor hade köpts in av Förskoleförvaltningen. Böckerna var avsedda för Malmös alla förskolor, men först skulle Pedagogisk Inspirations bibliotekarier registrera dem i bibliotekskatalogen SELMA. Detta gigantiska arbete är äntligen klart och de sista boklådorna är på väg ut till förskolorna.

Samtliga 250 kommunala förskolor får varsitt bokpaket som innehåller ett 50-tal böcker. Böckerna är omsorgsfullt utvalda av fyra av Förskoleförvaltningens språkutvecklare. Det är en blandning av såväl äldre som nyare barnlitteratur. Klassiker men även moderna titlar på teman som genus, mångfald, djur och natur. Förhoppningen är att litteraturen ska kunna användas inte bara som förströelse för stunden, utan också som verktyg för att fördjupa sig och diskutera vitt skilda ämnen med barnen. Språkutveckling är förstås det grundläggande syftet med bokpaketen. Personalen ska genom att arbeta aktivt med litteratur, ge barnen möjlighet till en likvärdig språkstimulans.

Bokpaketen innehåller drygt 40 böcker på svenska, men också några titlar på andra språk till exempel arabiska, persiska, kurdiska, romanska och somaliska. Tanken är att göra barnen medvetna om att det finns många olika språk i världen. Det ska finnas böcker på mångspråk på alla förskolor i Malmö. Till nytta och glädje för barn, personal och föräldrar.

Bokhyllor fyllda av böcker.

Närmare 14000 nya böcker finns nu registrerade i bibliotekskatalogen SELMA. Förskolans personal kan därmed lätt få en överblick över vilka böcker som finns på förskolor i närområdet. När förskolor till exempel ska arbeta med ett visst tema är det enkelt att se vad som finns och kunna låna av varandra.

Bokpaketen kan också utgöra grunden till framtida förskolebibliotek. Under ett par års tid har Förskoleförvaltningen testat att bygga upp förskolebibliotek. Med hjälp av pengar från Kulturrådet har ett antal förskolor runt om i Malmö ställt i ordning egna små bibliotek. Parallellt med uppbyggnaden har utvald förskolepersonal träffats i så kallade lärgrupper. Syftet med dessa har varit att genom fortbildning och kollegialt lärande inspirera till språkutvecklande arbete.

Förskoleförvaltningen har beslutat att försöksverksamheten ska permanentas. På lång sikt får kanske därmed alla förskolebarn ett bibliotek på sin förskola.

Se vilka titlar som ingår i bokpaketet.