Boosta elevernas självförtroende

En tecknad glödlampa.
Foto: Pixabay
Höstterminen är igång och den första tidens kaotiska stormar har sakta börjat bedarra. Puh!

Nu börjar sakteliga både lärare och elever komma in i vardagslunken. Skönt 🙂 Trots stormar och kaos är det viktigt att eleverna får en så bra start i alla ämnen som möjligt. De ska känna ”men det här kommer jag klara” och ”det var inte så farligt som jag kommer ihåg det”. För att känna så behöver vi, lärare, boosta elevernas självförtroende.

Det finns mängder av olika sätt att arbeta med elevernas självförtroende. Jag tänkte här lyfta två sätt. Det ena är att skapa goda kontakter med hemmet och det andra är att göra eleverna till lärare.

Skapa goda kontakter med hemmet

Jag upplever att om jag dels berömmer eleven på lektionen och dels skriver ihop ett kort mail till vårdnadshavarna om berömmet så utvecklas berömmet till något mycket större. Eleven får höra det från två håll, skolan och hemifrån. Jag brukar skriva hem om små och stora saker. Det viktiga är att det är genuint och väsentligt.

Jag upplever också att denna första positiva kontakt med vårdnadshavare gör det enklare att samarbeta när det är en elev som har hamnat i en negativ spiral. Då vet vårdnadshavare att jag inte bara hör av mig när det är något negativt som har hänt. De vet att jag ser deras barns bästa sidor och förmågor också.

Gör eleverna till varandras lärare

Ett effektivt sätt att få eleverna att utveckla och befästa sina kunskaper är att låta dem förklara för varandra. Jag brukar exempelvis förklara en matteuppgift vid ett tillfälle. Efter det kan den eleven jag förklarade för, förklara vidare till andra som inte förstår.

Sättet kan liknas vid en slags kamrathandledning som den världsledande inkluderingsforskaren David Mitchell nämner som en av 27 evidensbaserade strategier för att kunna inkludera alla i skolan. I boken Inkludering i skolan (2015) förklarar han flera fördelar med att elever lär elever. Handledarna gynnas av att deras färdigheter utvecklas, de handledda får mer individuell hjälp utifrån deras nivå, tid frigörs för lärare så att de kan fokusera på de elever som behöver just deras hjälp och på så sätt gynnas och effektiviseras hela utbildningssystemet. Det främjar också sociala interaktioner och stärker gemenskapen.

När eleverna lär varandra upplever jag att den där jobbiga ”jag kan ingenting”-känslan suddas ut. Lärandet blir snarare en process. Eleverna blir mer öppna med vad de behöver hjälp med och mer benägna att hjälpa varandra. De vet att de tjänar på att förklara för andra. På så sätt visar eleverna varandra olika nyanser av lärande. Att alla kan olika mycket, inom olika arbetsområden, vid olika tidpunkter. En dag kanske elev A få förklara för elev B, nästa dag är det tvärtom.

En sak vi alla människor har gemensamt är att vi mår bra av att se vår utveckling eller när någon påminner oss om den. Hur boostar du elevernas självförtroende i dina ämnen? Hur boostar du dig själv?

Sammanflätade silhuetter i form av pusselbitar.Foto: Pixabay