Börja fråga!

Skylt där det står frågar du?

Visste du att butiker ska kunna svara på frågor om en varas kemiska innehåll? Kemikalier används för att tillverka många av de varor som vi använder idag. De kan tillsättas för att ge varorna till exempel färg eller form. Kemiska ämnen frigörs från varan under hela dess livslängd. Både vid tillverkningen och när den blir avfall, men även när den används. En vara kan bestå av flera olika slags material som till exempel plast, läder, metall och textilier. Exempel varor är kläder, skor och smycken.

Vad gäller?

Som konsument har du rätt att få information om farliga ämnen i varor. När du står i en butik är det svårt att veta vad en specifik vara verkligen innehåller. Det går inte att se på varan vad den innehåller och det krävs heller ingen innehållsförteckning. Men du har rätt som konsument att får reda på om varan innehåller något särskilt farligt ämnen som finns på kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen är en lista över ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa eller miljö. När ett ämne finns med på listan ska butiken kunna svara på frågan om varan innehåller mer än 0,1 procent av ämnet. Du har som konsument rätt att få informationen inom 45 dagar.

Här är några exempel på skadliga kemikalier som kan finnas i varor:

  • Plast kan innehålla mjukgörande ämnen som exempelvis ftalater och klorparaffiner men också blyföreningar, kromater och tennföreningar.
  • Textil kan innehålla formaldehyd, antimögelmedel, flamskyddsmedel, färgämnen och impregneringsmedel.
  • Läder kan innehålla garvämnen som till exempel krom.
  • Accessoarer och smycken kan innehålla nickel, kadmium och bly.
  • Sportkläder och skor kan innehålla olika antibakteriella ämnen.

 

Nästa gång du behöver handla något så fråga butiken om varans kemiska innehåll!

Konsumentrådgivning

Hos konsumentrådgivningen inom miljöförvaltningen kan alla som bor i Malmö kommun få kostnadsfri och opartisk rådgivning. Här får du hjälp med fakta inför ett köp eller vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument efter ett köp. Konsumentrådgivningen erbjuder även föreläsningar för skolor, näringsliv, organisationer och föreningar. På skolor informerar rådgivningen om konsumenträtt och om hållbar konsumtion.

 

 

Text: Matilde Törnqvist