Britney ska flytta – att göra Brexit lite mer lättförståeligt

Teckning av gammalt slott.

Kollektivkamraten Britney har  bestämt sig  för att lämna kollektivet hon har bott i i många år och den  stundande flytten tvingar kollektivet att handskas med en massa komplicerade frågor: Hur gör de med det faktum att Britney redan lovat betala hyran för resten av året, att hon samäger en massa av de gemensamma möblerna i huset eller att katten Irma gillar att gå obehindrat mellan Britneys lägenhet och grannlägenheten där Irwin och Siobhán bor? Mycket diskussioner krävs sannerligen men hinns alla dessa diskussioner verkligen med? Britneys flyttdatum närmar sig med svindlande hastighet.

Brexit närmar sig (eller?) sannerligen med svindlande hastighet. Effekterna av Storbritanniens eventuella utträde ur unionen är så svåröversiktliga att inte ens stadsvetare tycks kunna få rätsida på det. Att försöka förklara det för elever känns därför som en stor utmaning. Samtidigt går det ju inte att låta bli. Brexit förändrar Europa vare sig det händer eller inte och vare sig vi gillar det eller inte.

För att hjälpa lärare att hantera dessa komplexa frågor och överbrygga den avgrund som många elever känner så fort ämnet rör sig mot politik eller mellanstatliga relationer har vi på Malmö delar skapat resursen Britney ska flytta. I denna resurs får eleverna ta på sig rollerna av boende i storkollektivet Villa Europa och sätta sig i direkta förhandlingar med Britney som ska flytta. Kan de hitta en överenskommelse som kommer att göra alla nöjda och skapa grannsämja för framsidan? Genom att börja i dikten hjälper vi förhoppningsvis eleverna att i fortsatta diskussioner också förstå sig på verkligheten.

Övningen finns också på engelska, med terminologilistor och samtalsstöd, för att användas i engelskundervisningen.

Mycket nöje.

https://malmodelar.malmo.se/resursmaterial/britney-ska-flytta/

Text: Christoffer Krämer