Butikstalanger på Värnhemsskolan – Vägen till arbete i detaljhandels- eller livsmedelsbutik

Kvinnor föreläser framför projicerad presentation.
Carola, Mikael och Eva informerar om Butikstalanger

 

Rekrytering till Butikstalangerna pågår för fullt. Eva Håkansson och Mikael Toldbo, JobbMalmö, samt Carola Andersson, lärare i Handelskunskap på Värnhemsskolan, är ute och informerar om utbildningen i Malmös Sfi-grupper. I mars besökte de Komvux Södervärn, där många intresserade Sfi-elever hade samlats.

Man föreläser framför projicerad presentation.
Carola, Mikael och Eva informerar Sfi-elever på Komvux Södervärn.

Hotell- och restaurangtalangerna på Värnhemsskolan i Malmö satsar sedan flera år på utbildning av nyanlända för att möta branschens behov av arbetskraft. Satsningen har gått bra, då en stor majoritet av eleverna gått vidare till sysselsättning efter avslutad utbildning.

 

2016 lanserade Malmö stad Butikstalangerna, uppbyggt enligt samma koncept som Hotell- och restaurangtalangerna. Utbildningen riktar sig till vuxna som vill kombinera Sfi-studier med praktik i butik samt undervisning i försäljning och service.

 

Målet med utbildningen är att eleverna ska få ett arbete inom butik, lära sig mer svenska samt kunna studera vidare efter avslutad Sfi.

Kunna arbeta obekväma och skiftande arbetstider

– Utbildningen är för dig som har intresse av att arbeta i detaljhandels- eller livsmedelsbutik.Utbildningen är på heltid och du får vara beredd på att lägga mer tid på studierna än vanlig Sfi-undervisning. Du ska studera Sfi på C- eller D-nivå och vara bosatt i Malmö. Vi kombinerar teori och praktik, och för att du ska kunna få ett arbete inom butik, måste du kunna arbeta obekväma och skiftande arbetstider, informerade Eva, Mikael och Carola.

Man föreläser framför projicerad presentation.

Det finns 25 platser till utbildningen, som pågår under 28 veckor på heltid med start den 18 april 2017. I utbildningen ingår Sfi, 15 timmar per vecka, därutöver Handelskunskap, Arbetsmarknadskunskap samt praktik.

Två praktikperioder

Det finns två olika praktikperioder; fyra veckor på våren och åtta veckor på hösten.

Praktiken sker tisdag till torsdag och Sfi-studier måndag och fredag. PraktikMalmö förbereder eleverna och matchar dem mot lämplig praktikplats. Före praktiken blir det mingel med olika arbetsgivare, så att eleverna får chans att möta butikschefer och personal.

 

– Fyll i en intresseanmälan och boka tid och dag för personlig intervju på JobbMalmö! uppmanade Eva, Mikael och Carola.