Cocktailparty på miljöförvaltningen

Lotta och Matilde skålar.
Lotta och Matilde pratar om kemikalier och den så kallade cocktaileffekten

Det bjöds in till fest för att prata om cocktaileffekten

En gång i månaden anordnar vi på miljöförvaltningen lunchmöte med föredrag och frågor. Det handlar om att synliggöra och berätta för andra inom förvaltningen om spännande pågående arbete. Den här gången var det min och Lottas tur att prata om kemikalier och den så kallade cocktaileffekten. Som sig bör hade vi cocktailklänningar, cocktail och partyhattar.

Cocktaileffekten är inte lika trevlig som bilden visar. Ofta tittar på varje kemikalies verkan istället för att titta på hur olika kemikalier tillsammans påverkar oss. Det kan resultera i att negativa effekter adderas ihop så att 1+1=2, men det kan också förstärkas ännu mer så att 1+1=3 eller mer. Som ni vet kan ju en produkt innehålla många olika kemikalier. Läs mer om cocktaileffekten här.

Vi pratade även om de samhällsekonomiska konsekvenserna som kemikalieproblematiken medför och hur viktigt det är att göra kemikaliesmarta val. Exempelvis kunde man för några veckor sedan läsa på SVT nyheter att varannan sminkprodukt som är tänkt för barn bryter mot reglerna för vad smink får innehålla och hur det ska märkas. Läkemedelsverket har tittat på maskeradsmink och kosmetika som är tänkt för barn och lek, men även vanligt smink som säljs i specialbutiker eller vanliga affärer. Över 30 testade produkter innehöll förbjudna ämnen. Alarmerande tycker jag!

Vi berättade även glatt att miljönämnden ställt sig bakom förslaget till Malmö stads kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017-2019 som nu är på väg för fastställande i kommunfullmäktige. Eftersom kemikaliefrågan är komplex har Malmö stad behov av ett effektivt, koordinerat och strukturerat arbetssätt. Kemikalieplanen utgör verktyget. Arbetet är ett samspel mellan förvaltningar och bolag inom Malmö stad.

Vidare berättade vi om den fina broschyren Kemikaliesmart vardag för barn som miljöförvaltningen, förskoleförvaltningen och kulturförvaltningen tagit fram gemensamt. Under mars och april har samtliga 117 förste förskollärare i Malmö stad deltagit i kemikaliesmarta workshoppar. Det har varit lärorikt, även för oss arrangörer, att tillsammans diskutera hur man gör kemikaliesmarta val. Det klurigaste har varit hur man ska tänka kring återbruksmaterial.

Text: Matilde Törnqvist