Dags att flytta ut undervisningen i biologi?

Humla på blomma på äng.

Det kanske inte är det första man tänker på, men det finns många naturområden i Malmö som passar alldeles utmärkt till undervisning i biologi. Man behöver inte ta sig så långt. Just nu kartläggs dessa områden och lektionspaket kopplas till platserna. Allt kommer att kunna hämtas via Pedagogiska kartor.

Naturvårdsplan för Malmö Områdesbeskrivningar finns 172 platser beskrivna som är särskilt värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Vi som jobbar med lektionspaketen blev lite nyfikna på vilka dessa platser är, hur de kan användas och omsättas i skolan. Sakta men säkert går vi igenom plasterna. Sorterar bort de som det är svårt att besöka med en klass och behåller pärlorna. Idag finns Beijerspark, Hammarspark, Husie mosse och Klagshamnsudde beskrivna och med på Pedagogiska kartor. I lektionspaketen ingår en pedagogisk planering, lärarhandledning och övningar.

Många av lektionerna är inte platsspecifika utan kan även göras på andra platser. De lektionspaket i biologi som finns färdiga att använda idag är:

Malmö universitet har fått i uppdrag av Skolverket att beskriva och utveckla materialet för LGR11 när det gäller systematiska undersökningar. Genom vårt samarbete med Malmö universitet, fakulteten för Lärande och Samhälle – Natur miljö och samhälle, har delar ur den praktiska delen av håva i damm blivit till ett diskussionsunderlag på Skolverkets lärportal Naturvetenskap > Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier, åk 7-9 > 4. Beskriva och förklara sambandTitta gärna in och bli inspirerad. Filmen ligger längst ner på sidan och det är elever från Kryddgårdsskolan som var med en filmdag i september 2017.

De nya lektionspaket som kommer att utarbetas under detta sommarhalvåret kommer att handla om de vanligaste svenska träden. Förutom övningar kommer det att finnas faktatexter om varje träd, användningsområde och en akvarellbild.

Akvarellmålning av träd.
Illustratör Birger Emanuelsson