Dansk-svenskt samarbete utifrån historieämnet – vill du veta mer?

Guide står framför personer som sitter på bänkar i en grön äng.

Hur kan man skapa skolsamarbete med utgångspunkt i ländernas gemensamma bakgrund och ämnet historia? Hur framställs samma historiska händelser i danska och svenska facktexter och i skönlitteratur för barn och unga? Hur går man till väga i praktiken om man vill starta ett samarbete med andra nordiska klasser? Finns det digitala möjligheter som alternativ till ett besök hos varandra?

De danska och svenska parter som samarbetat kring projektet ”Kom tæt på det nordiske” bjuder in till en temadag om nya möjligheter till nordiskt samarbete, där historieämnet är i fokus. Erfarenheterna kommer främst från ett projekt med lärare och elever i årskurs 6 från Fredericia och Malmö, som arbetade med 1600-talets historia. Till detta projekt utformades ett undervisningsmaterial till elever i årskurs 6 (finns på danska) och vid projektets slut har vi sammanställt en manual för lärare (på danska och svenska).

Tid: Tisdagen den 1 oktober kl 9.30 -15.

På dagen får vi en visning av Rosenborg slott på tema ”Den dansk-svenske broderfejde – konflikt og propaganda””och två workshops; dels om nordiskt skolsamarbete – samarbets- och finansieringsmöjligheter” och dels om undervisningsmaterialet ”Hvem er ven och hvem er fjende”, som projektet producerat.

Arrangemanget är GRATIS!  Tack till FALIHOS ( Foreningen af lærere i historie og samfundsfag) som medfinansierar.

Läs mer här, där du kan ladda ner inbjudan som pdf. Eller kontakta mig, så skickar jag information, marianne.bomgren@malmo.se

 

 

 

 

I