”…de bästa förutsättningarna för nyanlända elever”

Sex personer iförda röda t-shirtar med texten: Ge rasismen rött kort, håller om varandra

Gästbloggsinlägg av Gustavo Nazar som arbetar med Relationer & Likabehandling på Centrum för Pedagogisk Inspiration.

Mariam Hofvander, specialpedagog Norra Sorgenfri gymnasium, har satt igång en kraftfull process och samarbete med olika aktörer. Syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för skolans nyanlända elever.

Två män och två pojkar samtalar vid sidlinjen inne på stadion.

”Grundtanken är att eleverna ska lära känna samhället och dess värderingar på ett lustfyllt och meningsskapande sätt. Detta främjar elevernas delaktighet och hälsan!”

Några av de organisationer som tackat ja till samarbetet och dialogen är; CPI, Ge Rasismen rött kort, Hassela Movement, Svensk/Iranska föreningen, Fritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Två unga män sitter vid bord.Mariam är, utifrån sin expertis som specialpedagog, med i en arbetsgrupp inom Utbildningsförvaltningen. Denna grupp skall, utifrån Malmö kommissionens rapport om Ett Socialt hållbart samhälle, föreslå konkreta lösningar till de hälsoproblem Malmö stad står inför.
Sju män klädda i MFF-tröja håller om varandra inne på stadion.

Några av organisationerna och två elevrepresentanter åkte på studiebesök och rundvandring på MFFs Swedbank arena. Gruppen togs emot av två stora ledare inom klubben och Svensk fotboll; Staffan Tapper och Hans Zielinski. Vi fick ta del av MFFs historia och samtid genom dess olika ”rum”. Möjligtvis kan även MFF vara en framtida medspelare i arbetet med att erbjuda barnen medvetna möjligheter som elever och medborgare.

Man visar upp fotbollssko för tre elever.Fyra frågor till Staffan Tapper

Vad kan/vill ni ”ge” till dessa ungdomar genom rundvandringen?

– En inblick i Malmö FF:s historia som också är en del av Malmö stads historia. Och en inblick i hur Malmö FF och Malmö stad arbetar tillsammans i frågor kring rasism, integration och trygghet.

Vad är det ni berättar om för ungdomarna?

– Många bitar ur Malmö FFs historia med praktiska upplevelser i omklädningsrum och spelargång.

Hur kommer det sig att MFF (du) tycker att detta är ngt att engagera sig i?

– Det är viktigt att lära känna sin stad och vad staden står för.

Finns det möjligheter i ett framtida/nutida samarbete med skolor som tar emot nyanlända elever?

– Naturligtvis finns det möjligheter för skolor att komma på besök.