Del 3: Några kliv framåt

Skånskan uppmärksammade i helgen vårt projekt inom Innocarnivalen.

Övergångsställen på Lugnet
– Det är nu vi ska lösa det, innan det händer nåt, säger Alexander Stenroos. Han syftar på att det inte finns något övergångsställe i nära anslutning till förskolan Sjöhästen på Lugnet.

– Vi vill visa barnen att deras röst är viktig, och att de kan vara med och påverka.

I vårt Malmöinitiativ finns det med förslag om övergångsställen även vid hundrastgården och vid Lugnets förskola. Det behövs dock inte bara övergångsställen utan att det från de ansvarigas håll tas ett helhetsgrepp där man arbetar förebyggande. I detta är det många pedagoger, föräldrar och boende här som lyfter att det behövs farthinder, flera övergångsställen och ”Kör försiktigt, lekande barn”-skyltar.

Vårt projekt drivs utifrån vår treårsavdelnings deltagande inom Innocarnivalen. Barnen erbjuds i detta arbetet en träning i en mängd olika viktiga förmågor där de också kan få med sig värdefulla erfarenheter av att tillsammans förbättra saker i sin vardag och kunskaper kring hur man kan gå tillväga. Det är intressanta samarbeten och möten som växer fram i detta nu mellan pedagoger, barn, föräldrar, ledning och grannar – och förskolor sinsemellan. Frågan berör både Sjöhästens och Lugnets förskola – Hur kan vi samarbeta i detta? Hur kan vi stötta varandra, utbyta erfarenheter och inspiration? Hur kan barnen på våra respektive förskolor mötas i detta och känna som att de ”äger” denna frågan, att deras röster tas på allvar på riktigt när vi försöker ge dem erfarenheter av att engagera sig i denna konkreta omsorg för varandra och staden vi lever i?

På vårt Malmöinitiativ går det att se hur förankrad frågan är i området och bland pedagoger, föräldrar och ledning. På mindre än en vecka är vi uppe i hela 349 röster för och 80 kommentarer. Några exempel:

”För ett barnsäkert Malmö!” 
 
”Livsviktigt initiativ!!!”

”Håller tummarna att staden lyssnar!”

”För mycket trafik och noll säkerhet för barnen i ett område där det finns många barnfamiljer, flera förskolor och lekplatser är inte acceptabelt”

”Mormor stödjer det här utmärkta förslaget.”

 ”Många bilar som kör snabbt runt Lugnet vid tider då många ska till och från jobb och förskola. Många barn vistas i området då det finns flera förskolor i området. Det är ofta svårt att veta om det kommer en bil runt hörnet när man ska gå över gatan med barnet i och med att gatan går i en cirkel med snäva svängar runt området. Sikten är oftast skymd av många parkerade bilar och containrar. Känns väldigt farligt då det är lätt hänt att ett barn springer ut på gatan av någon anledning.”

”Mycket bra och väl genomtänkt förslag! Här har barnen gjort egna erfarenheter och vi kan ge dem ytterligare en positiv erfarenhet i demokratiskt inflytande.” 

På avdelning Krokodilens föräldramöte förra veckan hjälpte föräldrarna till att måla en banderoll som vi pedagoger tillsammans med barnen sen ska slutföra och använda oss av. Idag blev de vuxnas bidrag klart och nu i veckan får barnen fixa slutklämmen. Det som bland annat var kul att höra var idag hur flera barn kommenterade och undrade mycket om den. Att de visste att deras föräldrar hjälpt till att måla den och såklart var det ett barn som fastslog att den svarta färgen som användes måste vara skuggslem!

Snart har vi en banderoll som pedagoger, föräldrar och barn tillsammans skapat. Jag tycker det finns något vackert i att det kommer vara en gemensam skapelse sen när den är helt färdig. För är det något som detta snabbt växande engagemang visar så är det att frågan berör oss alla.

Spana in så fin banderollen blivit hittills och vilket fint gäng som står bakom den! (Bild från Område_B9s instagram).

Tidigare inlägg i denna bloggserien hittas här:
Del 1 – Bollen är i rullning
Del 2 – Malmöinitiativet är publicerat!