Del 9: Demokratisk kompetens och framtidshopp i en fantastisk mix

Pedagoger står utanför förskola.
Foto: Område B9

Utifrån vårt Malmöinitiativ för övergångsställen på Lugnet hölls nyligen ett möte med syftet att diskutera förbättringsåtgärder på Lugna gatan. Där deltog representanter från Gatu- och fastighetskontoret, Stadsfastigheter, vårt förskoleområdes ledning och jag.

Vi pratade bland annat om parkerade bilar som skymmer sikten, grindar runt parken som borde placeras mer strategiskt, trånga trottoarer som behöver breddas och vårt önskemål om övergångsställen vid Lugnets och Sjöhästens förskolor. Även om det stora engagemang från barn, vårdnadshavare och grannar som pågått länge kring dessa frågor.

Det kändes som ett givande och positivt möte där det fanns en gemensam förståelse och en vilja att tillsammans med områdets två förskolor göra förbättringsåtgärder i området. Vi ser fram emot den fortsatte dialogen! Fartdämpande åtgärder i området var något som diskuterades mycket och skulle vara något som skulle göra stor skillnad här. Som en följd av detta samarbete kommer Gatu- och fastighetskontoret kolla på mindre förbättringar till sommaren i form av exempelvis dubbelsidiga skyltar till grindarna om att komma ihåg att stänga dem efter sig, medan andra mer större förbättringar kommer utredas till hösten och kunna åtgärdas till nästa år.

Det absolut häftigaste i detta är att alla dessa kommande förbättringar har sina rötter i en barngrupp med dåvarande 2-3 åringar som kickade igång ett Malmöinitiativ och en kamp för övergångsställen på Lugnet. Som tillsammans med sina pedagoger skapade opinion, höjde sina gemensamma röster och tog plats ute i samhället. Som engagerade barn på andra enheter och förskolor. Som dragit med sin familj och släktingar till att rösta på förslaget och spridit affischer på Malmös gator.

Demokratisk kompetens och framtidshopp i en fantastisk mix. Vilken fantastisk fest det blir när förbättringarna är på plats, vilken stolthet vi alla kommer känna!

Det var vi som gjorde detta område ännu tryggare för oss alla.

Tidigare inlägg i serien: