Delaktighet och läsglädje på Pyrets förskolebibliotek

Hanna Ohrberg och Anette Larsson inne på Pyrets förskola.
Hanna Ohrberg och Anette Larsson på Pyrets förskola.

Pyrets förskola var en av de allra första förskolorna i Malmö som startade ett eget förskolebibliotek. Personalen har prövat sig fram och tillsammans byggt upp ett rum och en verksamhet som fungerar.

Jag träffar Hanna Ohrberg och Anette Larsson som berättar hur de använder biblioteket för att stimulera barnens språkutveckling.

Anette arbetar med de minsta barnen och när jag kommer till förskolan är det precis dags för samling. Vi slår oss ner på golvet och sjunger välkomstsången. Sedan plockar Anette fram en ordlåda med temat kroppen. Hon visar bilder på olika kroppsdelar och barnen levererar blixtsnabbt svaren.

-Öra! Hand! Tå!

Ordlådorna ingår i biblioteket och är ett viktigt komplement till böckerna, berättar Anette. Det räcker inte med att bara läsa högt. Vi använder ordkorten för att öka barnens ordförråd och förklara ord och begrepp. Förstår barnen inte orden kan de inte hänga med när de hör sagorna. Ett rikt språk kan också hjälpa dem att sätta ord på känslor.

Dagens bok är Castors punka av Lars Klinting. Anette läser högt och det är fascinerande att se hur fångade barnen är av berättelsen. Trots att de bara är mellan 1 och 3 år klarar de att sitta still och lyssna.

Vi läser och talar om böcker och ord varje dag. Barnens intresse för böcker är stort. bild 2

Bibliotek med brett utbud

Biblioteket är beläget mitt i förskolan, lätt för barnen att nå. Det är dock endast de stora barnen som fritt kan gå dit och botanisera bland böckerna. Tidigare var biblioteket placerat så att det var tillgängligt även för de minsta, men svinnet blev för stort eftersom de små barnen rev sönder så många böcker.

Det råder en osedvanligt god ordning bland böckerna. Det är något som personalen försöker lära barnen. De ska förstå att det nödvändigt för att kunna hitta. Olika kategorier av böcker är sorterade i plastlådor märkta i ord och bild med temat eller huvudgestalten. På så sätt är det lätt för barnen att hitta och sätta tillbaka boken på rätt ställe.

Biblioteket rymmer såväl skön- som facklitteratur. Fackböckerna kan till exempel handla om djur och natur och används flitigt. När barnen är ute på promenad fotograferar de fåglar, träd och växter. När de kommer tillbaka till förskolan letar de i böckerna och tar reda på vad fågeln eller blomman heter. Barnen får tidigt lära sig att det går att söka efter saker de inte vet.

Boksamlingen har personalen varit med och utvecklat. En genuspedagog har hjälp till att bredda samlingen, så att den ska spegla samhället på ett representativt vis. Förskolan jobbar mycket med att synliggöra marginaliserade grupper i samhället, men barnen reagerar nästan aldrig på olikheter, säger Anette. Regnbågsfamiljer och olika hudfärg är naturligt för dem. Det är ju så Malmö ser ut.

Just nu finns inte så många barn med annat modersmål än svenska på Pyret, men biblioteket har böcker på flera språk. Om samma bok finns på olika språk läggs böckerna bredvid varandra, så att barnen kan titta hur bokstäverna ser ut. Tanken är att väcka barnens intresse för andra språk. Barnen har även tittat på filmer där de kan höra hur olika språk låter. Fastän de inte förstår har de visat stort intresse.

Bibliotek står det på väggen över bokhyllor.

Läsning på djupet

Hanna Ohrberg arbetar med de större barnen. Två-tre gånger i veckan håller de samlingen i biblioteket. Tanken är att böckerna blir mer tillgängliga när barnen sitter mitt bland dem. Det skapar en fin känsla.

Barnen turas om att välja en bok som hela gruppen ska lyssna till. Vi läser boken under flera dagar. Ibland blir det kanske bara en sida. Vi stannar upp och pratar om innehållet eller om vad ord betyder. Hur känns till exempel ensamhet? Vi pratar om bilderna och förklarar vad vi ser. Vi har ett kritiskt förhållningssätt till det vi läser.

Personalen censurerar inga böcker. Barnen måste få konfronteras med verkligheten. De ställer frågor och om de vuxna inte kan svara, tar vi reda på det och pratar om det senare. Barnen är ofta inte så känsliga som vi kanske tror. En favoritsaga handlar om en som sågar sig i armen. Den sagan återvänder barnen till gång på gång! Och när vi var ute i parken hittade barnen en död och delvis uppäten fågel och den väckte stor intresse hos barnen.

Det är viktigt att lyssna på barnen och att flera barn får komma till tals. Vi betonar att de inte måste tycka likadant.

Delaktighet är att få välja, men också att acceptera någon annans val.

Text och foto: Maria Lindroth

Se vår film med Ingela Mellbin, förskolechef på Pyret