Den censurerade barnboken – hotet mot yttrandefriheten

Ulrika Ahlberg, bibliotekarie på Dawit Isaak-biblioteket.
Ulrika Ahlberg, bibliotekarie på Dawit Isaak-biblioteket.

Dawit Isaak-biblioteket är ett yttrandefrihetsbibliotek på Malmö Stadsarkiv. Där kan du hitta, läsa och låna hem förbjudna böcker, böcker som bränts eller censurerats – alla skrivna av människor som tystats, hotats, fängslats eller tvingats i exil på grund av sina ord. Bland dessa böcker återfinns såklart barnböcker.  I ett samtal med bibliotekarien Ulrika Ahlberg diskuterade vi kring hur censur påverkar barn på olika sätt.

Om vi börjar med den komplexa frågan ”vad är censur?”, hur skulle du svara på den?
-Här på Dawit Isaak-biblioteket så är censur när någon vill bestämma vad andra ska läsa eller inte läsa. Den delen av vår boksamling som vi kallar för ”förbjudna böcker” har det gemensamt att någon gång, någonstans, har någon på grund av någon anledning velat att andra inte ska läsa dessa böcker. sen kan det vara väldigt skilda anledningar till att man vill stoppa andra från att läsa innehållet i dessa böcker.

Barnböcker står i en hylla.
Bokhyllan med de censurerade barnböckerna.

Barnböcker med hbtq-innehåll extra drabbade av censur

Eftersom jag skriver om förskolan så är jag väldigt intresserad av barnböcker. Ni har en bokhylla där det finns barnböcker som blivit censurerade på ett eller annat sätt. Finns det barnlitteratur som du anser är särskilt utsatt för censur idag?
– I USA finns det ett system där privatpersoner kan peka på en bok och anse att den borde plockas bort. Den vanligaste typ av böcker som anses olämpliga för barn och unga är böcker som har hbtq-tema på ett eller annat sätt. Även i Ungern var det ett fall med en bilderbok om en regnbågsfamilj som slutade ges ut.

Går det alltså att se en koppling mellan de grupper som är diskriminerade i samhället och vilka barnböcker som blir drabbade av censur?
– Absolut! I gruppen hbtq-böcker är det väldigt tydligt. Det finns en bilderbok med den amerikanska författaren Todd Parr som heter ”The Family book”. I den här boken skriver han om olika typer av familjer. På en sida skriver han ”Some families have two mums or two dads”. På grund av den här bilden så förbjöds den på en skola i llinois för att en privatperson ansåg att boken var olämplig. Sen togs förfrågan upp i biblioteksstyrelsen där en majoritet stöttade beslutet att ta bort Parrs bilderbok. Vid ett annat tillfälle när författaren var på en förskola för att göra ett författarbesök så fick en del barn gå ut från salen när han kom till bilden som visade de samkönade familjerna. Detta eftersom barnens föräldrar förbjöd dem. Det är läskigt hur mycket man anstränger sig för att censurera barn från böcker.

Förklaring till varför en bok censurerats.
På varje bok finns en förklaring till varför en bok censurerats. I detta exempel brändes en bok för att den innehöll hbtq.

Kontroversiella barnböcker i Sverige

Är det så att det även finns barnböcker i Sverige som blivit censurerade? Finns det ett exempel på en sådan bok?
-Alla böckerna har ju inte varit censurerade utan de kan ha varit kontroversiella och det kan ha varit en debatt kring dem i media. Två sådana exempel handlar om anklagelser kring rasistiska bilder. Det var bilderboken ”Lilla hjärtat” också var det ”Tintin i Kongo”. Den ena ville man plocka bort från bibliotek (”Tintin i Kongo”) och den andra blev det en generellt stor debatt kring författaren Stina Wirsén.Det var inte alls hennes intention att kränka någon, tvärtom. Hon hade en ambition att bryta normer. Kritiker  menade dock att en illustration i hennes bok kunde tolkas som en nidbild av svarta som kunde vara skadlig för  barn att se. Till sist drog hon in sina böcker som en följd av debatten.

Här finner jag det intressant att en författares intention kan krocka med mottagarnas tolkningar. Vad tänker du kring det?
-Precis! Det finns ju jättemånga olika uppfattningar om nästan allt. Det är det som är det krångliga med demokrati. Det är en slags ”god” censur. Det kommer från att man inte vill utsätta barn för denna bilden i detta fallet. Det jag tycker är viktigt är att man pratar om dessa sakerna. Så får man medge att det är en slags censur och att man står för det. En del kanske tycker att vissa saker borde vara förbjudna och att den som är kränkt borde ha tolkningsföreträde. Vi på biblioteket har inte alla svaren. Det viktiga är diskussionen anser jag.

På samma sätt kan hbtq-karaktärer anses utsätta barn för fara enligt vissa, hur ser du på det?
-Ja för då blir det intressant det här med tolkningsföreträdet. Då känner ju den personen som inte vill utsätta sina barn för otraditionella familjekonstellationer som att den skyddar sina barn. Det är helt ok att folk får ha sina olika uppfattningar. Att gå därifrån till att vilja förbjuda en bok, en låt eller ett konstverk är det verkligen den logiska konsekvensen av att vilja skydda? Om man naggar på yttrandefriheten var hamnar vi då? Och vem ska få bestämma det? Av vilka anledningar?

”Det är viktigt att kalla det för vad det är, det är censur!”

På vilket sätt tror du att de olika typerna av censur påverkar barn världen över?
– Todd Parrs bilderbok är ett väldigt tydligt exempel på hur barn påverkas. Det är så utstuderat på något vis. Fallet med boken ”Lilla hjärtat” är samma själ nämligen att skydda. Men det är viktigt att man pratar om det. Det är viktigt att kalla det för vad det är, det är censur.

Du återkommer mycket till att det är viktigt att prata om vad som är censur, kan du utveckla den tanken?
– För att det är viktigt att bilda sig en egen uppfattning om världen. Det här biblioteket handlar i synnerhet om konstnärlig yttrandefrihet. Det innebär en frihet att kunna uttrycka sig i ord och bild eftersom det är så väldigt hotat över hela världen. I en demokrati så måste medborgarna tänka själv. Vi måste utgå från att alla är olika och har olika uppfattningar men vi måste fungera tillsammans. Om det finns godkända åsikter och icke godkända åsikter i samhället så måste man bli mer och mer lika varandra. Då blir det tillslut en slags diktatur. Därför måste vi skapa ett mer tillåtande samhälle tillsammans.