Den instruerande genren

Tecknat recept på fruktsallad.

Tecknat recept på fruktsallad.

 

Vi arbetar just nu med tema kropp och hälsa i klassen. Tidigare i veckan hade vi friluftsdag och i samband med detta beslöt vi att vi skulle göra en gemensam fruktsallad i klassen. Vad kan väl passa bättre då, än att introducera genren instruktioner i samband med detta. Jag började med att visa två olika förslag på recept på fruktsallad (ett riktat till yngre barn och ett riktat till vuxna). Vi samtalade gemensamt om vilka likheter och skillnader det var mellan dessa två instruktioner/recept. Sedan pratade vi om vilken struktur man har när man skriver en instruerande text samt vilket syfte en instruktion har. Efter denna gemensamma introduktion fick eleverna skriva ett recept på fruktsallad två och två. Eleverna är placerade i grupper om fyra i klassrummet och vid samarbete brukar de oftast samarbeta med dem de sitter med vid sitt bord. Instruktionen skulle göras i par och denna gång drog vi namn på samarbetskompis från den låda med namn vi har i klassrummet. Detta upplevde klassen som roligt och spännande. Jag har läst in mig en del på de olika genrerna (framför allt den narrativa och den instruerande) och introducerade tidigare den här terminen den narrativa genren. Det jag har kommit fram till, efter att nu har provat båda genrerna i klassen, är att det är lättast att börja med den instruerande genren. Den består inte av lika många strukturella steg att ta del av och en instruerande genre är mer bekant för eleverna (många elever har kommit i kontakt med recept och instruktioner till spel och lekar tidigare). Förutom tema kropp och hälsa arbetar vi även med Leksaksfabriken och eleverna kommer snart att få i uppgift att skriva en instruktion till en av uppgifterna i detta arbetsområde. På så sätt får det ytterligare träning på att skriva en instruerande text. I detta inlägg bifogar jag några bilder på de fina instruktioner de skrev. Genom att arbeta med genrepedagogikt får jag som lärare en tydlig dokumentation av vad eleverna har lärt sig och man kan tydligt se deras utveckling. Dokumentationen från deras arbete med exempelvis instruktioner sparas och efterhand som de skriver nya instruktioner kan man gå tillbaka och jämföra med de instruktioner de har gjort tidigare. På så sätt blir elevernas utveckling väldigt tydlig för dem. Slutligen ett tips till er som ligger i startgroparna för att starta med någon genre: börja med den instruerande genren!

Text: Gunilla Holmqvist