Den lärande ledaren

Tecknad man och kvinna sitter i lila fåtölj och samtalar.

”Handledningen har hjälpt mig att sätta ord på vad det innebär att vara en strategisk ledare. Jag har fått lättare att prata om min organisation och vår gemensamma riktning.” 

Reflektion

I skolan, liksom i samhället i övrigt, sker ständiga förändringar som gör att vi behöver tänka nytt för att möta elevernas behov och skapa optimala inlärningsförutsättningar. När vi ska göra något nytt eller utveckla det som redan finns, behöver vi stanna upp och reflektera. Hur ser det ut i verksamheten idag?  Vilka behov möter vi? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra?  Vad behöver vi utveckla? Hur vill vi att det ska vara, dvs. vad är målet? Hur gör vi för att vi ska nå målet? Reflektion kräver både utrymme och tid. I skolvardagen händer det ständigt saker som gör att det kan vara svårt att hinna reflektera, istället måste man agera. Då gäller det att på ett medvetet sätt  skapa utrymme och tid för reflektion. Många skolledare har en reflektionsbok, där de i skrift för ner sina tankar. Det händer någonting, då en tanke uttrycks i ord. Detta kan också ske i samtal, med en kollega eller en handledare. Att tillsammans reflektera över små och stora frågor och dilemman, gör att man ser saker ur olika och nya perspektiv och därmed kan finna nya lösningar på gamla problem. När du som ledare lyfter blicken och får mentalt utrymme för reflektion, kan du se nya mönster i ett större sammanhang. Ditt ledarskap blir mer långsiktigt.

Handledning till rektorer

Att leda och vara chef i en lärande organisation är en komplex uppgift. Det innebär att du som ledare ska leda skolans medarbetare i arbetet med att skapa god undervisning för alla elever. Eleven ska utvecklas och lära. Medarbetarna behöver också utvecklas och lära, för att kunna möta verksamhetens behov. Den lärande ledaren behöver ständigt utvecklas, fördjupa och utveckla nya kunskaper, för att på bästa sätt möta verksamhetens behov.  I Malmö har alla skolledare möjlighet att få stöd i sitt ledarskap av organisationspsykologer. Önskar du individuellt stöd erbjuder vi chefsstöd i form av enstaka konsultation, där man bokar möten efter behov. Du kan också få chefshandledning, vilket innebär kontinuerliga träffar under längre tid. I strategihandledningen får rektorerna möjlighet att reflektera över sitt strategiska ledarskap, dvs. hur skolan ska organiseras för att leda mot mål och vision. Kommunikationen är viktig. En skicklig ledare har god förmåga att kommunicera ut sitt budskap och bygga en stark lärandekultur, där alla arbetar i samma riktning. Att leda förändring och utveckling är komplicerade processer. I detta arbete krävs reflektion för att bli effektiv.

Leda pedagogisk verksamhet

– ”I handledningen har jag fått möjlighet att fundera på hur jag kan leda skolans pedagogiska verksamheten på ett utvecklande och långsiktigt sätt och inte fastna i vardagshändelser och här- och-nu-frågor”.  Så sammanfattar en rektor arbetet i handledningen. – ”Jag har på ett medvetet sätt arbetat med att  vara en synlig pedagogisk ledare, dvs. att vara närvarande och synlig i verksamheten. Numera kopplas allt arbete till utvecklingsplan och åtaganden. Vi arbetar på lång sikt. Åtagandeplanen är en levande del av verksamheten”.

Skolkultur som främjar lärande

Som ledare är du en kulturbärare. För att få med dig dina medarbetare är det viktigt att du i kommunikation och handling förmedlar verksamhetens vision och värderingar. Genom att vara en god förebild, får du följare. En lärande ledare, som förmedlar vikten av att lära nytt och utvecklas, skapar goda förutsättningar för skolans lärkultur. Den utvecklande ledaren ger andra möjligheter att lyckas. ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”. I den lärande kulturen lär medarbetarna tillsammans. Vi lär av och med varandra.

”Homines dum docent discunt – Man lär sig själv då man lär andra”

Lucius Annaeus Seneca (4 f.Kr-65)