”Det är viktigt att markera och ta tydligt avstånd mot rasism”

Kvinna står framför ett papper på väggen där det står: Allas lika värde.

Hermodsdalsskolan har deltagit i Grundskolefotoll mot rasism- för allas lika värde 2019/2020 sedan sju år tillbaka och går nu in i det åttonde året med sitt barnrättsarbete. Är nyfiken på att bättre förstå vilka tankar och perspektiv som inspirerar kollegor och ledning till att vara med år efter år. Varför det är viktigt för kollegor och ledning att överskrida fysiska och mentala gränser på skolan och, i strävan att skapa kollegiala möten mellan barn, kollegor och olika skolor inom Malmö stad. Faktum är att Hermodsdalsskolans deltagande och engagemang har inspirerat andra skolor, inom och utanför Malmö stads gränser, att engagera sig i Grundskolefotboll mot rasism- för Allas lika värde. Hermodsdalsskolans biträdande rektor, Christina Lassnack, tar sig tiden för att bemöta mina nyfikna frågor. Tack Christina!

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

  1. Vad har drivit dig till att arbeta som biträdande rektor?

Föst och främst är det mitt intresse för skolutveckling, speciellt de pedagogiska frågorna som handlar om att öka undervisningens kvalitet för att alla elever ska få den undervisningen de behöver. Sen har jag på senare tid blivit intresserad av ledarskap och om vad som krävs för att engagera, motivera och driva ett team mot ett gemensamt mål.

 

  1. Vad är du stoltast över på din skola, vad är det bästa med din skola och varför?

Hermodsdalsskolan har en värme, glädje och en gemenskap som verkligen är speciell. Här hjälps alla åt och alla ställer alltid upp för varandra, både personal och elever. All personal har ett genuint intresse för eleverna och gör det där lilla extra varje dag för att varje enskild elev ska lyckas och det är jag väldigt stolt över.

 

  1. Hur kommer det sig att er skola vill Ge rasismen rött kort? Vad vill ni förmedla?

Det är viktigt att markera och ta tydligt avstånd mot rasism och alla sorters trakasserier. För mig är det en självklarhet att alla människor är lika mycket värda. Eleverna är framtidens medborgare och de är viktiga för att vi ska få ett välfungerande samhälle i framtiden. Vi behöver se individen i varje människa och inte bara en yta. Ser vi alla elever som en självklar del av framtiden så måste vi också inse att vi behöver göra allt vi kan för att alla elever ska rustas på bästa sätt och få samma förutsättningar för att kunna bidra i framtiden.

 

 

  1. Hur kopplar du Varje elevs bästa skola strategin till Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde?

Varje elevs bästa skola handlar om att alla elever lyckas och lär utifrån sina förutsättningar. Det handlar också om att våra elever utvecklar värden som rustar dem till ett aktivt och självständigt liv. Idrotten har en viktig roll att fylla gällande möten mellan elever från olika delar av Malmö. Det är ett sätt att se att vi inte är så olika och att elevens bakgrund inte är så viktig. Det viktiga är att alla respekterar alla. Kan vi skapa goda möten på fotbollsplanen så kan dessa goda möten ske även i andra sammanhang, såväl idag som i framtiden.

 

 

  1. Vad driver dig som rektor och ledare i din profession?

Framför allt att se elevernas utveckling. Det är väldigt motiverande att se att de insatserna man gör får effekt för eleverna, deras utveckling och lärmiljö. Det som oftast driver mig är att även om vi gör mycket som är bra kan vi alltid göra det lite bättre.

 

Kartbild över malmö med röda kort utsatta vid skolor.
Översikt på skolor som deltar i Grundskolefotboll mot rasism- för Allas lika värde, 2020, inom Malmö stad

 

 

All skolpersonal samlas för att ge rasismen rött kort för allas lika värde. personalen håller i ett kort med Texten Ge rasismen rätt kort och ett kort med texten för allas lika värde, i pridflagggans färger.
Samtlig skolpersonal på Hermodsdalsskolan Ger rasismen rött kort för Allas lika värde!

Värdefulla länkar;

Tidigare blogg

Malmö delar arbetsområde

Grundskolefotboll mot rasism- för Allas lika värde!

Under denna länk hittar ni årets film. I filmen synliggörs de olika moment vi erbjuder att samarbeta med dig kring.

MFF