Det snackas om…

Gula träpennor är böjda så att de bildar ordet news

Fredagen är här! Det innebär att det har blivit dags för Pedagog Malmös redaktion att sammanfatta några av de skolnyheter som har publicerats under veckan.

Något som har fått många att reagera i veckan är lanseringen av ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare. Det är Skolverket som står bakom satsningen. I debatten som följde var det många som menade att det här sanktionerar obehörig personal i skolan. Absolut inte menar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Från och med 1 juli krävs det legitimation för att få undervisa på fritidshem. Nya siffror visar att det är bara drygt en fjärdedel av de som idag jobbar på fritidshemmen runt om i Sverige som har legitimation. Skolverket uppmanar nu alla som jobbar och är behöriga att ansöka om legitimation så snart som möjligt.

Att OECD håller i Pisa-testerna har nog ingen missat. Men att de också jobbar med att analysera och utveckla tester och studier för hur framtidens skola och lärarroll kan komma att se ut kanske inte är lika välkänt. I det här reportaget från Skolvärlden berättar Andreas Schleicher, utbildningskontorets högste chef om hur framtiden kan komma att se ut för lärare.