Det snackas om…

Skrivmaskin från förr skriver ordet news

Fredagen är här och det är dags för Pedagog Malmös redaktion att sammanfatta några av de nyheter från förskola och skola som har publicerats.

Under många år flickors betyg varit högre än pojkarnas. Men i årets rapport från Skolverket över elevers gymnasiebehörighet visar på att den trenden kan vara på väg att brytas. Samtidigt som det är ungefär lika många, drygt 84 procent av eleverna, som blir behöriga till gymnasiet så är det skillnad mellan olika grupper. Till exempel har pojkar höjt sig samtidigt som flickor har tappat.

Antiken kan bli historia. Nya kursplaner ska göras och bland annat föreslås att ”forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700” ska strykas. De nya läroplanerna är nu ute på en remiss och man kan lämna synpunkter på dem. Du har fram till den 23:e oktober på dig. I Ola Nilssons inlägg på Pedagog Malmö kan du läsa mer och även hitta länkar där du kan hitta förslagen. 

Intresset för naturkunskap minskar. Frågan är hur förskolan kan jobba för att öka det? Sedan 2017 pågår ett EU-samarbete i förskolor och skolor i Sverige, Italien, Cypern och Spanien som heter botSTEM. I Tidningen förskolan berättas det mer om projektet vars syfte är att tidigt inspirera barn i ämnet teknik och naturvetenskap.