[…] Antiken kan bli historia. Nya kursplaner ska göras och bland annat föreslås att ”forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700” ska strykas. De nya läroplanerna är nu ute på en remiss och man kan lämna synpunkter på dem. Du har fram till den 23:e oktober på dig. I Ola Nilssons inlägg på Pedagog Malmö kan du läsa mer och även hitta länkar där du kan hitta… […]