Det snackas om…

Ordet news bildas av tärningar

Snart dags för helg. Men först en snabb överblick på några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats i veckan.

Ny forskning har presenterats som har undersökt frågan som väldigt många funderar över: Vad är som avgör när en elev ska välja gymnasieprogram?
Att skapa en skolmarknad där eleverna själva väljer skola är en av Sveriges största politiska reformer och bygger på ett antagande att eleverna har preferenser som gör att de väljer det bästa alternativet för just dem sett ur skolornas möjlighet att erbjuda god och kvalitativ undervisning. Men forskningen visar att blivande gymnasielever iofs lägger vikt vid utbildningsrelaterade frågor, men också vid andra faktorer.
– Elevernas val, i samverkan med utbildningsproducenternas agerande på en konkurrensutsatt skolmarknad, har i detta sammanhang stor betydelse för kunskapssamhällets utveckling. Felaktiga antaganden om elevernas preferenser – och en förenklad bild av hur utbildningsproducenterna bemöter konkurrens – riskerar att skapa en skolmarknad där det råder stor skillnad mellan intention och verklighet, säger Mikael Thelin, forskare, till forskning.se

Bristen på förskollärare är ett faktum. Nu vill regeringen ändra reglerna för bland annat VAL (vidareutbildning av lärare), så att även barnskötare ska kunna söka och bli utbildade förskollärare.
– Vi behöver få fler som tar sin examen och sin legitimation, och VAL har visat sig effektivt och populärt säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, till Lärarnas tidning.

I en undersökning gjord av Sveriges Radio visar att över hälften av de svarande kommunerna (150 av 262 svarande) kommer att behöva spara inom grundskolan. Enkäten visar också att det är framförallt elevassistenter som det har sparats in på. Anställningarna ökar inte i samma takt som antalet elever ökar. Anna Ekström, utbildningsminister, säger till Ekot att skolan är ett kommunalt ansvar.
– Det som staten kan göra är att hjälpa till med olika former av både generella statsbidrag och riktade statsbidrag, säger hon.

I helgen förväntas också många sluta upp i Skolmarschen – en demonstration mot nedskärningarna i skolan.

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Du anmäler dig här.