Det snackas om…

Texten news skriven på svart tavla med vit krita
NEWS word handwritten on isolated vintage blackboard

Nu är det fredag och det är dags att ta sig en tillbakablick på några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Förskolebarn är den enda grupp i samhället som inte omfattas av arbetsmiljölagen. Men så fort barnen börjar i förskoleklass finns det regler för buller- och ljudnivåer. Kerstin Persson Waye, som är professor i miljömedicin vid Göteborgs universitet, har sedan länge intresserat sig för förskolors ljudmiljö och noterat hur barn upplever ljud annorlunda än vuxna.
– Vissa ljud var främmande för barnen, rent av obehagliga och skrämmande, till exempel ljud från element. Vår tolkning är att ljudmiljön som förskolebarn utsätts för upplevs som okontrollerbar och oförutsägbar för dem, säger hon till Svenska Dagbladet.

31 mars är deadline för den grupp som har fått i uppgift att lämna förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen till utbildningsdepartementet. Översynen, som är en del av januariavtalet, ska bland annat ta fram förslag kring hur kopplingen mellan teori och praktik ska öka, hur fler akademiker ska kunna lockas till läraryrket och också hur mer metodik ska kunna införas.

De lärare som har jobbat länge på ett och samma ställe har en sämre löneutveckling än yngre och mindre erfarna kollegor. Det visar en analys av Lärarnas Riksförbunds lönenkät som besvarades av cirka 20 000 personer. Bäst löneutveckling har de lärare som har jobbat fem år eller mindre.
– Vi behöver få en lönestruktur som tydligare premierar erfarenhet, men också kontinuitet, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, till Skolvärlden.