Det snackas om…

Gula träpennor är böjda så att de bildar ordet news

När helgen närmar sig är det dags att titta närmare på några av de skolnyheter som har publicerats i veckan.

I en kommentar till SVT meddelar Skolverket att Sverige har valt att stå utanför ett PISA-test om global kompetens. Bland annat mäts elevers tolerans och kulturella medvetenhet. Anledningen är att Skolverket har gjort bedömningen att: ”många andra länder som vi tycker är relevanta att jämföra oss med inte deltar, vilket minskar värdet av att delta”. Läs mer om beslutet här.

Tidningen Specialpedagogik rapporterar att personal som jobbar i grundsärskolan löper störst risk att sjukskrivas på grund av hot och våld än någon annan grupp – till exempel polis eller väktare. Nyheten baseras på siffror från Arbetsmiljöverket. Läs mer här.

I veckan har också en ny rapport från Skolinspektionen publicerats om fritidshemmets undervisningsuppdrag. Rapporten visar att uppdraget ofta är osynligt skolans verksamhet. En anledning är att många rektorer inte prioriterar styrning och ledning av verksamheten. Läs en sammanfattning här och om du vill läsa hela rapporten så klicka här.

Sedan augusti förra året finns det en ny personalkategori i Malmö Stad. De kallas för elevkoordinatorer och är en länk mellan elev, skola, lärare och familj. Lokaltidningen har träffat Bledar Zuta och Rashid Resk som jobbar på Hermodsdalsskolan. Här kan du läsa om hur de ser på sitt uppdrag. Införandet av en ny personalkategori är också något som följs med intresse från forskare. Läs mer i Jonas Sjölanders blogginlägg kring detta.

Illustration: Colourbox