Det snackas om…

News står på tangtbord.

Helgen stundar och det är dags att sammanfatta några av de skolnyheter som har publicerats under veckan.

Regeringen presenterade sin vårändringsbudget och det finns flera satsningar på skolområdet. Skolverket kommer att få 19,5 miljon kronor i tillskott för att täcka flera direktiv från regeringen. Läs mer om skolsatsningarna här, och om du vill läsa en sammanfattning från utbildningsdepartementet så klicka här.

En av satsningarna från regeringen är 50 miljoner kronor som ska främja läsning på förskolan. Pengarna ska satsas på inköp av litteratur. Läs mer genom att klicka här.

Skolverket har granskat SFI-undervisningen. Rapporten visar att på flera håll i landet finns det problem att anpassa undervisningen utifrån elevens förutsättningar. Något som ofta drabbar elever som behöver mer utmaningar. Här hittar du en sammanfattning av granskningen och om du vill läsa hela rapporten så klicka här.

Illustration: Colourbox