Det snackas om…

Texten news på träbotten
News word on wooden table

Helgen börjar närma sig, men innan det är dags att gå ut och njuta av solen ska Pedagog Malmös redaktion sammanfatta några av de förskol- och skolnyheter som har publicerats i veckan.

Arbetsmiljöverket håller på att förbereda en stor granskning av arbetsmiljön på förskolor. Granskningen kommer att dra igång nästa år – men redan i höst kommer de första inspektionerna att göras. Läs mer här.

Snart kommer det att bli krav på att personal i fritidshemmet ska ha legitimation. Med tanke på bristen på utbildad personal är det ett krav som många skolor kommer att ha svårt att klara av. Enligt siffror från Skolverket har drygt 40 procent av personalen som jobbar i fritidshemmen idag en legitimation. Här hör du ett reportage om problematiken.

En ny rapport från myndigheten för delaktighet har lämnats över till regeringen. I den konstateras det att elever med funktionsnedsättningar i högre grad upplever stress över sitt skolarbete.
– Det verkar vara så att skolan inte riktigt kan erbjuda en tillgänglig och flexibel miljö som den borde göra. Det leder ju till att man kan känna sig pressad och stressad, men också att det blir svårare att nå målen. Det är en väldigt allvarlig situation, säger Malin Ekman Aldén som är generaldirektör på myndigheten för delaktighet till Sveriges radio.
Här hittar du hela rapporten.

Undervisning i förskolan är ett hett ämne med tanke på den nya reviderade läroplanen. Förskolläraren Gloria Romlin intresserade sig för SEMLA (socio-emotionellt och materiellt lärande) (SEMLA). När det provades på förskolan såg man hur barnen reflekterade över sitt eget lärande – samtidigt som deras samarbete och relationer utvecklades. Läs en intervju med Gloria Romlin här och här hittar du hennes rapport.

Och till sist vill vi säga stort grattis till Martin Bieber, biträdande rektor på Stenkulaskolan som har blivit utsedd till årets unga skolledare. Motiveringen var: ”Martin är en lagspelare som med empati och relationsbyggande tydligt kommunicerar skolans ”varför” och därigenom visar att höga förväntningar och rätt utformade lärmiljöer ger resultat”. Om ni är nyfikna på Martins ”varför” så läs hans inlägg på Pedagog Malmö om just det. Du hittar det här.