Dialoger och tankar kring min yrkesroll

Barnfot.

Mina reflektioner kring arbetet i den referensgrupp som jag ingått i under vårterminen 2013.
Barnfot.

När vi påbörjade arbetet i referensgruppen visste jag mycket litet om förutsättningar och syfte med gruppen, det enda jag egentligen visste var att någon från CPI, Centrum för Pedagogiks Inspiration, skulle komma ut för att besöka vår verksamhet. Jag hade bara arbetat några få månader på förskolan och det första mötet med Elizabeth Florez var fantastiskt för mig på många nivåer.

Det var för det första en möjlighet för mig att få lära känna några av mina kolleger på ett djupare plan, med Elizabeths hjälp se nya, okända sidor hos varandra. Jag är övertygad om att det är en viktig förutsättning för en början till en gemensam förståelse för vårt uppdrag.

Arbetet i gruppen och med våra kolleger har framförallt hjälp till att utveckla arbetsformer för att stödja oss pedagoger att levandegöra styrdokumenten i vårt arbete. Det sker eftersom vi med hjälp av referensgruppen skapar samtalsarenor för oss pedagoger där vi kan börja formulera en gemensam vision för arbetslaget.

För mig har det därför på ett yrkesmässigt plan lyft kvaliteten i mitt arbete.

Konkret vill jag nämna att det har stärkt samarbetet med kolleger, både i arbetslaget och i övriga arbetslag. Det har öppnat upp för dialoger som i sin tur har förtydligat både mina egna tankar kring min yrkesroll men också kring hur andra ser på sitt arbete.

Den första övningen vi gjorde, konkretiserade mina egna tankar om var jag befann mig och var jag ville komma. Tittar jag i backspegeln nu har jag/vi kommit en lång bit på väg. Övningen började med att vi, utan att reflektera, snabbt skulle skissa upp en bild av hur vi upplevde vår verksamhet just då. Efter det fick vi snabbt skissa var vi skulle vilja vara/ hur vi skulle vilja arbeta. Efter det fick vi i gruppen berätta för varandra om bilderna vi skissat. I sista delen av övningen skulle vi utforma en ”trappa” mellan de två olika bilderna. Som en vision om hur vi kunde ta oss dit skulle vi också formulera några ord som sammanfattade det positiva i verksamheten som vi ville ta med oss.

Vi har precis börjat utveckla vårt arbete i referensgruppen med att ta in teoretiska begrepp, en del forskningslitteratur. Börjat nosa på otroligt intressanta begrepp som socialt konstruerat kön, intersektionalitet etc..

Min förhoppning är att vi får möjlighet att fortsätta vårt konstruktiva arbete i referensgruppen under hösten 2013. Jag upplever det som vi har sått ett frö och jag vill gärna vara med och få det att växa.

Ida Melody