Digitala verktyg i förskola

Det pratas mycket om digitala verktyg i förskolan och vikten med att börja tidigt med digitaliseringen. Vi har föräldrar och många pedagoger i förskolan som tycker att barnen sitter mycket vid skärmar hemma, och att de därav inte behöver göra det på förskolan också.

Just därför vill jag uppmärksamma en avdelning på Sofia förskola och deras arbete med digitala medier. På avdelningen Villekulla arbetar Semsa, en barnskötare som verkligen brinner för sitt arbete. Semsa använder ordet ”lärplatta” och inte iPad när hon talar om surfplattorna som de flesta av oss är väl bekanta med. Barnen spelar inga spel på förskolan, berättar Semsa, utan vi använder digital teknik som ett pedagogiskt verktyg.

Bild av ekorre projicerad på vägg.Hon är speciellt intresserad att arbeta med digitala verktyg, inte bara som ett komplement utan digitala verktyg på Villekulla genomsyrar hela vardagen. Redan på morgonen möts barnen av fågelkvitter som kommer från en film som projiceras på väggen. När barnen kommer in i rummet, som tidigare endast användes som ett vilorum, får de en känsla av att de är i en riktig skog. På väggen projiceras bilder och filmer från skogsliknande miljöer. Då o då skuttar en ekorre förbi och man kan se fåglar äta mat. Närmare än så här, kan man i de flesta fallen inte komma en ekorre. Åtminstone inte i storstaden, som många av våra barn växer upp i.

För några veckor sedan snöade det i rummet, barnen fick en känsla av ett riktigt snöfall. Semsa förbereder rummet innan barnen kommer och i början förändrade hon rummets tema ofta i hopp om att fascinera barnen. Semsa blev dock besviken och enligt henne, fattades det någonting. Det var mest vuxna som blev fascinerade av miljön som hon ständigt försökte bygga upp och utveckla. Barnen kom in i rummet och det verkade som att de ofta förväntade sig att det skulle hända någonting mer.

Nu har de tillsammans i arbetslaget bestämt att rummet blir en skog istället. Barnen kommer och går, känner på väggen, sätter sig på golvet och bygger ett hus till en ekorre eller nästen till fåglarna. På golvet finns plastdjur som barnen kan leka med. Nästa dag förbereder pedagoger papper och målarfärger för att barnen ska kunna måla samtidigt som de ständigt ska ha en känsla av att de befinner sig i skogen. ”Nästan ingen av våra barn har sett en riktig skog”, berättar Semsa. Vi vill förbereda dem så här och sedan kommer vi att åka till Bokskogen för att barnen ska få möjlighet till att se hur en skog kan se ut i verkligheten. Just nu förbereder pedagogerna även en teaterföreställning om Rödluvan som de ska spela för barnen i den digitaliserade skogen på förskolan.
Barn scannar QR-kod med ipad.

Det finns flera delar i förskolans läroplan som styrker användandet av digital teknik. Läroplanen stadgar bland annat följande:
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver (Lpfö 98/16).

Barn håller i qr-kod.Det finns fortfarande många motståndare till användningen av digitala verktyg i förskolan men Semsa tror att det handlar mycket om rädsla från föräldrars sida (att barnen ska sitta och spela spel) och pedagoger som inte klarar av den nya tekniken. Tack vare att vi har haft en gemensam arbetsplatsträff för hela området, var det många pedagoger som kunde ta en del av Semsas arbete med QR-koder. Efter hand kom flera pedagoger från området även till Villekulla för att bli inspirerade.

Text och foto: Vildana Jugo
Förste förskollärare
utbildningsområde I 06