Dilemman – etik och moral!

Antika filosofer som funderar på rätt och fel

Den här veckan har Malmö delar fokus på etik och moral och dilemman som kan uppstå i livet. Vad är gott och ont, rätt eller fel. Vad säger lagen och vad är etiskt rätt? Alla hamnar ibland i situationer som kan vara svåra att hantera då inga alternativ framstår som självklart bättre än andra. Litteraturen behandlar ofta dilemman och i filosofi, psykologi  och religionen diskuteras dessa ofta flitigt. 

Framsidan på Malmö delar bjuder denna vecka på uppslag till dilemman ur olika synvinklar och ämnen. Det handlar om såväl identitet, etik, mänskliga rättigheter som värdegrunder.

En saga med ett dilemma – mänskliga rättigheter

Sagan ”Greven och grevinnan” kan användas på många olika sätt. Syftet kan vara att diskutera hur olika vi tycker när det kommer till moral, att belysa makt och genus eller vilka aspekter man själv lägger in i en historia. Sagan kan också användas för att inleda en diskussion om mänskliga rättigheter. 

Monsunen – en övning om personlig identitet

Monsunen är en enkel övning lämplig för högstadiet där eleverna får fundera kring vilka människor – ur en stor och bred samling – de skulle välja att umgås med om de blev instängda på ett stort semesterhotell på grund av en monsun.

Övningen tacklar frågor som: Vad definierar mig? Vad är mest centralt för min egen identitet och självbild? Är samma saker som formar min identitet viktiga för mig när jag skapar vänskapsrelationer? 

Dessa dilemman och fler hittar du på Malmö delar denna vecka.

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.