Efter religionen

Tecknad man bränns på bål.

Idag infinner sig långfredagen. Men frågan är om vi vet detta bara för att det står i kalendern, oavsett om den är digital eller analog. Jorden snurrar som vanligt. Biografer och affärer är öppna som vanligt. Det har inte alltid varit så. Just långfredagen väcker minnen hos äldre generationer om hur allt var stilla, tråkigt och tyst. Jag gör ingen skillnad på barn och vuxna, eftersom det säkert var lika för alla. Vuxna brukade bara vara bättre på att inte visa det.

I detta finns det då möjlighet att lyfta fram religionen som företeelse med hjälp av veckans kortfilm. Med sin provocerande titel What comes after religion är det lätt att tro att regissören är på något ateistiskt korståg, men så är inte fallet. Han särskiljer tro och religion och det är viktigt att se de som separata delar. Tro är mellan dig och vad du väljer att tro på, men religion i sin organiserade form är något helt annat. Filmen lyfter en och annan avart av religiöst utövande, men den lyfter framförallt de positiva delar som religion har för med sig. Frågan vad som händer efter religionen handlar mer om hur de delarna ska ersättas i ett allt mer sekulariserat samhälle.

Detta kan med fördel diskuteras i samband med vilken religiös högtid som helst. I Sverige blir det dock mest tydligt i samband med lov och ledighet som har direkt anknytning till kristna högtider. Titta på filmen och arbeta med frågorna tillsammans med dina elever.