Ekosystemtjänster – pollinering och biodling

Bi på klöverblomma.

Varför är bin och andra pollinerare så viktiga för oss människor? Hur kan vi hjälpa pollinerarna? Hur jobbar en biodlare?

Dessa och andra frågor hoppas vi kunna ge svar på torsdagen den 24/8. Du som jobbar som pedagog i Malmö Stad kan anmäla dig till en kurs på Nya skolan i Torup där vi i teori och praktik skall titta på pollinering och biodling.

Under eftermiddagen får man, iförd bikläder, följa med ut till bikuporna i trädgården. Vi tittar in i bikuporna och ser arbetare, drönare och kanske en drottning. Det bjuds på honung och fika.

Barn håller upp biram.