En familj?

Hiba Alkuheli, Alaa Imnati, Farid Razwan och Omar Mohsen
Hiba Alkuheli, Alaa Imnati, Farid Razwan och Omar Mohsen

Under våren har Pedagogisk inspiration handlett skolbibliotekarier och pedagoger i Det normmedvetna skolbiblioteket. Från Pauliskolan deltog Teresia Palander, bibliotekarie och Cecilia Wallin, lärare i historia. Med inspiration från handledningstillfällena inledde de projektet En familj? i en klass på samhällsprogrammet. Uppgiften för eleverna var att i bild gestalta vad en familj är för dem. De uppmanades att tänka utanför ramarna och inte i traditionella mamma-pappa-barn-termer. Resultatet blev fantastiskt och något helt annat än vad de vuxna hade trott!

Klass SA13A går på samhällsprogrammet. Läraren Cecilia Wallin valde klassen till projektet för att de är mogna och bra på att samarbeta. Däremot finns en uppfattning bland lärarna att eleverna är konservativa när det gäller synen på familj och relationer. De har ofta en avståndstagande attityd till det som anses vara ”icke-normalt”, till exempel homosexualitet.  Ett mål med projektet var att försöka vidga elevernas vyer i detta avseende.

Från bibliotekets sida var målsättningen att få eleverna intresserade av normkritisk litteratur. Bibliotekarierna på Pauli har länge haft ett normkritisk tänk när de köpt in litteratur. Hittills har de haft sin medieplan “ i huvudet”, men i anknytning till projektet tog de tillfället i akt att sätta den på pränt.

Familj och relationer

Idén till projektet fick Teresia och Cecilia när klassen tidigare i vår såg teaterföreställningen Kärleken är fri, ett arvsfondsprojekt i samarbete med bland annat Rädda Barnen. Pjäsen diskuterar kärlek, heder och rätten att välja identitet. Under hela terminen har identitet, relation och familj gått som en röd tråd genom undervisningen i flera ämnen.

Lärararen i digitalt skapande, Ria Wedin Brunet, involverades även hon i projektet. I hennes ämne blev bilderna som eleverna skapade betygssatta, vilket fick eleverna att lägga manken till ytterligare. Men betyg eller inte så märks det att det här är elever med avancerade digitala kunskaper, för fotona är mycket professionella gjorda.

Eleverna var inte heller alls så konservativa som lärarna hade trott, erkänner Cecilia och Teresia. Exempelvis skildras lesbisk kärlek på ett ganska “vågat” sätt på ett foto. Ett  annat foto visar en familj från Mellanöstern på 70-talet och bredvid en bild på hur familjen kan se ut idag. Det anmärkningsvärda är att familjen från 70-talet är mer lättklädda än dagens familj. Utvecklingen har alltså gått från lättklädd till påklädd och eleverna visar med sina bilder att de är samhällsmedvetna, säger Cecilia.

 

 

Par håller om varandra.
Förlovning då och nu av Hiba Alkuheli och Omar Mohsen

 

 

 

Olika syn på familjen

Fotona är utställda i biblioteket och där träffar jag några av eleverna. Alaa Imnati, Hiba Alkuheli, Omar Mohsen och Farid Razwan berättar stolt om sina bilder.

Omar och Hiba har bidragit med två bilder på temat Förlovning då och nu. Den första bilden föreställer Hibas föräldrar på sin förlovningsdag någon gång på 80-talet. Den är ett foto i gammal stil av ett par som står tätt tillsammans, en bild som förmedlar samhörighet. Den andra bilden symboliserar med mycket humor hur en förlovning kan se ut idag. Ett ungt, modernt par tar, med mobiler i högsta hugg, varsin selfie. Upptagna med varandra eller med sig själva?

Faries bild heter Min familj – övrekraft. Det är en lite mystisk och andlig bild. För mig är familjen förknippad med religion och natur, säger han. Gud har levererat allt och det är upp till dig hur du förvaltar det.

Man mediterar mellan äppelträd.
Min familj – övrekraft av Farid Razwan

 

Under sista veckan i maj hölls vernissage i biblioteket. Det finns en tanke med att ställa ut fotona i biblioteket, berättar Teresia. I anslutning till bilderna har bibliotekarierna skyltat med böcker om olika sorters familjer och relationer, både fack och skönlitteratur. Förhoppningen är att eleverna ska bli intresserade och låna dem.

Till hösten ska Teresia hålla ett normöverskridande bokprat för klassen för att återkoppla till vårens aktiviteter. Lärarnas avsikt är också att mer och mer integrera hbtq-litteratur i undervisningen.

Såväl projektet som träffarna i Det normmedvetna skolbiblioteket har bidragit med ny kunskap och insikt för Cecilia och Teresia. Nu försöker de båda att vara mer medvetna när de pratar med eleverna och inte förutsätta och döma efter det yttre.

När jag ska vägleda elever i bokval frågar jag vad de är intresserade av, säger Teresia. Då finns det större förutsättningar att hitta rätt.